Drammens Tidende deler ut én million kroner

PENGEGAVE: Drammens Tidende skal dele ut én million kroner til gode tiltak.

PENGEGAVE: Drammens Tidende skal dele ut én million kroner til gode tiltak. Foto:

Drammens Tidende leverer så gode resultater at avisa nå vil dele ut én million kroner til gode tiltak.

DEL

Lag, foreninger og organisasjoner blir invitert til å søke om midler fra den nye støtteordningen som Drammens Tidende og avisas eiere nå lanserer på årlig basis.

– Drammens Tidende ønsker å engasjere alle som bor i vårt område til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Denne nye støtteordningen understreker Drammens Tidendes rolle som målbevisst aktør for å styrke fellesskapet, sier ansvarlig redaktør Espen Sandli i Drammens Tidende.

Bygger tilhørighet

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak. Støtte kan gis til pågående aktiviteter og prosjekter eller til helt nye tiltak (se faktaboks om ordningen i bunn av artikkelen).

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Fordelingen av midler avgjøres av en jury oppnevnt av Drammens Tidende.

– Som lokalavis jobber vi for å bygge gode lokalsamfunn, styrke fellesskapet og den lokale identiteten. Derfor ønsker vi også å gi vårt økonomiske bidrag til gode formål, kreativitet og lokalt engasjement, sier administrerende direktør Øyvind Bladt-Hagen i Drammens Tidende.

Avisas oppgave er blant annet å være en åpen arena for debatt og gjennom nyhetsformidling være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet.

Mer i årene som kommer

Pengene som deles ut kommer fra overskuddet Drammens Tidende og andre Amedia-aviser genererte i 2018. Over hele landet vil Amedia-aviser dele ut penger til gode formål. Det er i samsvar med formålsparagafen til Amedias eier.

Amediastiftelsen er opprettet av Sparebankstiftelsen DNB og er eier av Amedia. Stiftelsens formålet er «Å eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Derfor er det nå 73 lokalaviser i Amedia som skal i dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra ‪100.000‬ kroner i de minste avisene til en million kroner i de største, som Drammens Tidende.

De kommende år er det derfor meningen at Drammens Tidende og Amedia-avisene skal dele ut penger til gode tiltak.

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia.

Beløpets størrelse kan variere noe fra år til år.

Dette må du vite for å søke om støtte:

Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.

Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.

Artikkeltags