DRAMMEN: Denne uken ble det kjent at Stavanger gjør det gratis å reise med buss, båt og tog i kommunen fra 1. juli. De blir dermed den første store norske byen som fullfinansierer kollektivtrafikken for sine innbyggere. Det offentliggjorde ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding mandag.

I Drammen er det tilsynelatende ingen planer om noe tilsvarende. Fungerende direktør for samfunn i Drammen kommune, Bertil Horvli, uttalte til TV 2 torsdag at de ikke jobber for å gjøre kollektivtilbudet gratis per nå.

– Faglige råd tilsier at et godt utbygd busstilbud med hyppige avganger har større effekt enn pris for å redusere bilbruken. Satsingen på et økt tilbud har gitt gode resultater hos oss, sier Horvli til TV 2.

– Forferdelig dyrt

Ståle Sørensen, som representerer valglista Folk i Drammen, er skeptisk til om Stavangers grep bør innføres i Drammen. Han forteller at han ved en tidligere anledning riktignok har foreslått å innføre gratisbuss på enkeltruter eller enkelte tidspunkt – for å målrettet tilby et alternativ til bilkjøring til sentrum.

Å innføre gratistilbud på hele bussystemet i kommunen ser han på som både altfor dyrt, og dessuten uten tiltenkt virkning, og viser til TØIs forskning som vist ovenfor.

– Dette er jo å ta store summer ut fra kollektivsystemet. Buskerud fylkeskommune har ikke midler til å dekke opp dette, og da måtte Brakar dekket det opp, og dermed måttet kutte i tilbudet eller funnet inndekning annet sted.

– I Stavanger er det kommunen som vil garantere for de budsjetterte inntektene til kollektivselskapet, kunne en gjort tilsvarende her?

– Da må man finne inndekning i kommunebudsjettet, men det blir forferdelig dyrt. Jeg ville heller stilt spørsmål om vi kan bruke pengene annerledes for å få flere over på kollektiv. Et av problemene i Drammen er fremkommelighet for bussen – der den blir stående i samme kø som bilene. Vi kunne heller brukt pengene på dedikerte kollektivtraseer, sier Sørensen.

– Drukner i biler

Jørgen Harboe Wilhelmsen, gruppeleder i Rødt, applauderer grepet som tas i Stavanger kommune.

– Jeg tenker at gratis, eller sterkt subsidiert, kollektivtrafikk er nødvendig av to grunner. Det ene er at det er et sosialt godt og utjevnende tiltak, det andre er klimaperspektivet.

Rødt-representanten mener det må gjøres noe for å få bukt med bilismen i Drammen. Han viser til skyhøye svevestøv-tall og en by han mener drukner i trafikk. Likevel er ikke dette partiet tilhenger av bompenger som de mener rammer skjevt og usosialt.

– Vi drukner i biler, og må gi de som har muligheten, muligheten til å velge noe annet.

Blant landets billigste

I Drammen koster en bybillett med buss 25 kroner for voksne, og 13 kroner for barn og honnør. Det er blant landets billigste, skriver Buskerudbyen på sine nettsider.

Virkningen av de billige billettene skal evalueres i høst, og samfunnsdirektør Horvli forteller at de da vil vurdere å fortsette som før, eller gjøre andre tiltak for å redusere bilbruken.

For ordens skyld: Brakar er fylkeskommunens og ikke kommunens kollektivselskap, i likhet med Kolumbus i Rogaland. I Stavanger ble løsningen altså den at kommunen garanterer for busselskapets budsjetterte inntekter.