Halvparten av elevene får en lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt

Offentlig eller privat skole, alle skolene i distriktet forblir på eller får et lavere snitt på eksamen enn til standpunkt.