Dette fører dessverre til at holdningene, både til umotiverte og motiverte elever, vil kunne bli at kroppsøving på skolen utelukkende er en vurderingssituasjon der man skal vise god innsats, og gjennom denne innsatsen få vist hvilke ferdigheter man har som idrettsutøver.

Jeg vil gjerne begynne med å stille dere noen spørsmål:

  • Er innsats en egenskap som kan være viktig i livet?
  • Er ledelse en egenskap som kan være viktig i livet?
  • Er samarbeidsevne en egenskap som kan være viktig i livet?
  • Er gode holdninger noe man kan få bruk for gjennom livet?
  • Er kreativitet en egenskap man kan få bruk for i livet?

Fem spørsmål. 5 svar. Som alle er det samme. Nemlig et høyt og tydelig: Ja!

LES OGSÅ:Jenta som aldri gir opp

Med andre ord mener samtlige som har lest denne innledninga at innsats, samarbeidsevne, ledelse, holdninger og kreativitet er egenskaper alle mennesker vil kunne ha stor nytte av å utvikle, og dermed ha glede av resten av livet.

Det er en sabla god start!

I dagens skolesystem stiller man indirekte krav til flere av disse egenskapene, men de er alltid knytta sammen med ferdigheter. Slik er det også i kroppsøvingsfaget. I den nye læreplanen er vektlegginga av ferdigheter dominerende når det kommer til karakteroppgjøret. Når vitnemålet deles ut, er det ferdighetene i aktiviteter som i størst grad avgjør hvilken karakter eleven sitter igjen med. Faktoren innsats vil også telle direkte, men i mindre grad enn ferdighet. Samarbeidsevne, ledelse, holdninger og kreativitet vil ikke belønnes direkte, men vil kun fungere som egenskaper som kan hjelpe elever på veien mot en bedre karakter. Til syvende og sist er det ferdighetene eleven innehar i individuell idrett, lagidrett og innenfor basistrening, som vil ha mest å si for elevens karakter.

 kroppsøvingsfaget bør være en inngangsport til et liv fylt av fysisk aktivitet


Dette fører dessverre til at holdningene, både til umotiverte og motiverte elever, vil kunne bli at kroppsøving på skolen utelukkende er en vurderingssituasjon der man skal vise god innsats, og gjennom denne innsatsen få vist hvilke ferdigheter man har som idrettsutøver. Når ferdigheten er viktig i karakteroppgjøret, blir kroppsøvingslæreren nødt til å vurdere.

LES OGSÅ: Marit vil bli Drammens stekeste 70 åring

Skoletimer der man må legge opp til å vurdere et sted mellom 30 og 60 elever i løpet av en kroppsøvingstime, krever ei nesten umulig organisering. Ei organisering jeg frykter vil fjerne leiken og den utforskende, kreative aktiviteten fra kroppsøvingstimene. Med dette frykter jeg selve kjernen i fysisk aktivitet, nemlig glede over bevegelse, kan forsvinne. Forsvinne i et evig kappløp etter ferdigheter for å oppnå karakterer. Dette i undervisningssituasjoner som er organisert for å lette lærerens vurderingsmuligheter, framfor å skape genuin og idrettsgledelig bevegelseslæring!

Dette bringer oss til kjernen. Hvorfor har vi kroppsøving som et fag på skolen? Vi veit at skolen er det stedet der alle barn og unge må være. Det er med andre ord det eneste stedet fysisk aktivitet kan favne alle barn og unge i samfunnet. Vi veit også at et av formålene med kroppsøving er å oppmuntre til videre fysisk aktivitet utover det man gjør i skoletida. Slik jeg ser det bør kroppsøvingsfaget være en inngangsport til et liv fylt av fysisk aktivitet! For når vi koker alt ned er det faktisk for å styrke det norske samfunnet at vi går på skolen. Vi bygger en allsidig plattform der man får påfyll fra mange ulike fagområder.

LES OGSÅ: Vil samle løpere, svømmere og syklister


Selvsagt kan man også oppnå idrettsglede og skape et godt forhold til fysisk aktivitet ved å lære bort ferdigheter, men hvorfor må disse ferdighetene vurderes?

Hvorfor må idrettspesifikke ferdigheter vurderes?

Det bringer meg inn på mitt avsluttende poeng. Nemlig å bygge opp en helt ny kroppsøvingsundervisning på de fem grunnpilarene innsats, ledelse, holdninger, kreativitet og samarbeidsevne.

Disse fem egenskapene skal vurderes, vektlegges og være direkte avgjørende for karakterutfallet. Krav til ferdigheter i aktiviteter fjernes. Fjernes helt! Jeg mener at vurdering av ferdighet i idrettsaktiviteter er totalt unødvendig for å skape den optimale kroppsøvingsundervisning. Det er faktisk et direkte hinder for den optimale kroppsøvingsundervisning!

LES OGSÅ: 30 kilo lettere på ti måneder

 I en kroppsøvingsundervisning der innsats, ledelse, holdninger, samarbeidsevne og kreativitet er alt som kreves og vurderes, så vil elevenes fokus falle på disse kravene. Se da for dere kroppsøvingstimer der samtlige elever streber etter topp innsats, får oppgaver der de leder hverandre, jobber aktivt for å utvikle gode holdninger, prøver å samarbeide med andre, og iherdig leiter etter kreative og nye innfallsvinkler og løsninger på bevegelsesoppgavene som blir gitt. Vil ikke det bli en kroppsøvingstime fylt av fysisk aktivitet?

LES OGSÅ: Overvant dørstokkmila

LES MER: Regelmessig mosjon forsinker aldring

La kroppsøvingsfaget være en inngangsport til et liv fylt av fysisk aktivitet! Punkt 1: Gjør porten større!

Finn den, nyt den, spre den,les hele saken  på  – Idrettsgleden!

LES OGSÅ: Slik kommer du i gang med joggingen

LES FLERE TRENINGSSAKER PÅ DT-AKTIV