• I toppetasjen i tomannsboligen holder Drammenspatriotene AS til. Det er et aksjeselskap. De eier hele huset.
  • I etasjen under bor Strømsgodset Fotball AS. Det er også et aksjeselskap. Her bor blant annet daglig leder Dag Lindseth Andersen og de andre i administrasjonen. De bestemmer over sin egen etasje og har ansvaret for at huset vedlikeholdes på en ordentlig måte. Tjener de penger kan de i toppetasjen (Drammenspatriotene) få sin andel, men dersom folket i førsteetasjen trenger penger, kan de få hjelp av Drammenspatriotene.
  • Naboen heter Strømsgodset Toppfotball. Det er ikke et aksjeselskap, men en idrettsklubb. Her bor Bjørn Petter Ingebretsen, de andre trenerne og alle spillerne. De har sitt eget styre, men har bestemt seg for at de kun vil spille fotball. Derfor har de inngått avtale med tomannsboligen:

De i tomannsboligen skal sørge for plenklipping, maling og vedlikehold. Alle penger de i eneboligen tjener skal gå til naboen. Til gjengjeld skal de få nok penger tilbake til at de kan spille fotball.

Samarbeidet mellom naboene er avtalen mellom Strømsgodset Fotball AS og Strømsgodset Toppfotball.

Avtalen varer ut 2020.

Men hva skjer hvis avtalen utløper? Da kan halvparten av salgsinntektene fra spillerstallen på det tidspunktet avtalen utløper tilfalle eierne. Ikke noe av egenkapitalen blir liggende i Strømsgodset Toppfotball.

Strømsgodset-selskapene i 2019

Drammenspatriotene AS

Aksjeselskap etablert i 2005. Største eiere er Atle Kittelsen 30,3%, Lars Nilsen 30,3%, Thor Nilsen 15,15% og familien Helling som tilsammen disponerer ca 15% av aksjene. Resterende aksjer eies av etterkommerne etter Tom Arentz. Drammenspatriotene eier Strømsgodset Fotball AS. I oktober ble spillerinvesteringsselskapet Meetball AS fusjonert inn i Drammenspatriotene AS.

Strømsgodset Fotball AS

Aksjeselskap etablert i 1989. Heleid datterselskap av Drammenspatriotene AS som kjøpte Strømsgodset i 2005. Strømsgodset Fotball har det administrative og kommersielle ansvaret for Strømsgodset Toppfotball. Daglig leder er Dag Lindseth Andersen og styreleder er Finn Egil Holm. Lindseth Andersen ble ansatt i 2017. Holm erstattet Egil Meland som styreleder i oktober 2019.

Strømsgodset Toppfotball

Idrettsklubb etablert i 1907. Strømsgodset Toppfotball har klubblisensen for å være en eliteserieklubb og det sportslige ansvaret for Strømsgodset, herunder arbeidsgiveransvaret for spillere og sportslig apparat. Gjennom en samarbeidsavtale er det administrative og kommersielle ansvaret overført til Strømsgodset Fotball AS. Styreleder er Trond Esaiassen og styret forøvrig består av Ivar Hartz, Aud-Iren Lindquist, Geir Idland Martinsen og stortingsrepresentantene Kristin Ørmen Johnsen og Lise Christoffersen.

LES OGSÅ:

Blå magi, røde tall og usikre redningsmenn

Børs eller katedral: Hvor skal makta ligge?