Trykket 1,6 millioner illegale aviser

Av

Tusenvis av illegale aviser ble trykt på Kai Møllers trykkeri i Austadgangen i Drammen under krigen. Manusene kom med kurer fra den kommunistiske ledelsen, satt og trykket om natten og ble distribuert med jernbanen over hele landet.