National - viktig brikke i byens historie

Av

Bygninger med høy verneverdi fra tiden med National Industri kan bli jevnet med jorden på Brakerøya. Mange mener nå at en viktig del av byens industrihistorie vil gå tapt.