En kirke på hjul gjennom byen

Av

Den 14. desember 1996 gikk det en merkelig kortesje gjennom byen. Den gamle katolske kirken ble flyttet.