Konggata er over 400 år

Av

Konggata har en historie som strekker seg over 400 år tilbake i tid.