Vi i Drammen Arbeiderparti begynner å bli vant til en lokalavis som tar tydelige politiske standpunkt i dagsaktuelle saker. Det er flott for samfunnsdebatten at avisen fremstår som en egen meningsbærer.

Gjennom sine ledere har Drammens Tidendes politiske redaktør utmerket seg i denne øvelsen over tid. Med klare, redaksjonelle meninger om alt fra arkitektur til bypakker og sykkelveier. Men – Drammens Tidende utfører en øvelse som krever balansegang. En avis´ formål er primært å slippe til flere argumenter, ikke drive kampanjejournalistikk.

Ønsker DT å styre politiske avgjørelser i kommunestyret så bør de stille til valg, ikke selge aviser. Når Drammens Tidende på lederplass tydelig konkluderer med at ny ungdomsskole på Åskollen «peker seg ut i særklasse som et uansvarlig prosjekt» uten å dra fram noen av de mange fordelene med en slik ny ungdomsskole, er det vanskelig å se på dette som noe annet enn kampanjejournalistikk.

I avisens lederartikkel pekes det på at det «ikke er behov for en ungdomsskole» på Åskollen. Drammen Arbeiderparti og kommunestyret har i flere omganger vedtatt et klart ønske om å bygge en slik skole. Det er et sterkt lokalt ønske fra mange om en slik skole, og den vil få store positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Området fra Tangen til Åskollen er i rivende utvikling, med en rekke store vedtatte byggeprosjekter.

Åskollen er en kommunedel i vekst. Drammen kommune skal vokse, og vi ønsker å bli en kommune som lokker til oss barnefamilier og unge etablerere. Man kan altså ikke bare bygge og tilrettelegge ut fra dagens barnetall. En kommune med vekstambisjoner må satse på skoler for å vokse. Det er også slik at mange av dagens elever sitter tettere og har dårligere fysiske forutsetninger for læringsmiljø enn det vi som er voksne i dag selv hadde som barn.

Skolene har blitt større og større, med stadig flere elever på færre enheter. Det er en utvikling som ikke bare har fordeler. For enkelte elever kan dette fungere. For andre kan så store skoler være en stor personlig belastning og skape utrygghet. Mindre skoler, tettere på der folk bor har mange fordeler. Det skaper trivsel, bedre læringsutbytte og tette gode lokalsamfunn.

Drammen Arbeiderparti mener at i en variert og mangslungen kommune som Drammen bør vi kunne koste på oss en variasjon av mindre og større skoler. En skole er ikke bare en skole. En skole er senteret i en kommunedel.

En hub for kultur, korps og fritidsaktiviteter. Ved å satse på ny ungdomsskole på Åskollen satser vi lokalsamfunnet, på mindre transport og mindre stress i hverdagen.

Det er synd Drammens Tidende ikke evner å se hele bildet. Der Drammens Tidende gjennom sin lederartikkel klart tar standpunkt for sykkelplanen, nettopp fordi Drammens Tidende ser verdien av denne for byutviklingen, klima og miljø, bør man også se behovet av sterkere lokalsamfunn, mindre enheter og større nærhet til elevene. Mer diversitet og bedre lokal tilhørighet.

Hadde Åskollen vært en egen kommune ville det i Norsk sammenheng vært en ganske stor kommune, rent befolkningsmessig. Det er ikke uansvarlig å legge til rette for en barne- og ungdomsskole med det befolkningsgrunnlaget som man finner på Åskollen.

Drammens Tidende etterlyser ansvarlighet, og det er nettopp det vi kommer med. Vi følger opp våre ambisjoner for ny kommune, med tjenester og tilbud nær der folk bor. Vi tar også den økonomiske situasjonen på alvor og ber rådmann om å igangsette arbeidet med å finne eiendommer og tomter som kan selges, for å frigjøre kapital for å dempe belåningsgraden.

Vi evner å ha to tanker i hodet på engang – økonomisk ansvarlighet og å tilby ungdommen på Åskollen en skole som har vært etterspurt i flere ti år.

Dette er fremtidsrettet politikk for klima, miljø, byen og kommunen som helhet.

LES OGSÅ: