Drammens Tidende var til stede på det store folkemøtet i Mjøndalen 1. september om løsrivelse fra Drammen kommune,, og kan umulig ha likt det de så og hørte. Rundt 300 engasjerte eikværinger fylte samfunnshuset. Drammens Tidende på sin side skrev at omtrent 200 deltok på møtet.

Foredragsholderne mottok god respons og applaus fra tilhørerne under hele seansen, mens Drammens Tidende mente det bar preg av et vekkelsesmøte. Så liten forståelse har altså vår største lokalavis for det store engasjementet som eksisterer for å løsrive bygda vår fra en altfor stor, tungrodd og overadministrert kommune.

Drammens Tidende skrev også at Per Olaf Lundteigen bidro med kaldt vann i blodet til «aksjonsgruppa» ved å fortelle at vi ikke måtte rushe kravet om folkeavstemning før det var tilstrekkelig bearbeidet. Det var akkurat det vi ønsket Lundteigen skulle fortelle, men det hadde åpenbart ikke avisen forstått.

Drammens Tidende prøver også å lage et nummer av at storparten av forsamlingen var eldre mennesker. Det er skammelig å forsøke å stigmatisere en hel aldersgruppe, som både engasjerer seg i lokalsamfunnet og stiller på politiske møter en torsdags kveld. Vi kunne selvsagt ønske at flere unge enn de som møtte viste tilsvarende engasjement, men dette er et generelt problem i våre dager og fratar ikke eldre mennesker meningsberettigelse.

Vi bør tvert imot lytte nøye til hva de sier, særlig i tider hvor sykehjem og eldreomsorg er en kraftig utfordring i hele Kommune-Norge. Dette er åpenbart mennesker som også er opptatt av bygdas utvikling og innbyggernes livsvilkår i hele livsløpet, både for unge og eldre.

Drammens Tidende omtaler egentlig svært lite av hva som ble fremlagt på møtet. Hele foredraget til forfatter og samfunnsdebattant Per Gunnar Steensvaag om prosessene og det politiske spillet i forbindelse med kommunereformen ble utelatt i reportasjen.

Videre skriver avisen at foreningens leder gjentok gamle og velkjente argumenter om at Nedre Eiker gikk med stort overskudd før sammenslåingen, hadde lavere gjeld enn Drammen pr. innbygger og at innbyggerne var ført bak lyset.

Drammen Tidende på lederplass:

Les også

Misnøye er ikke nok for å få tilbake Nedre Eiker

De gamle og velkjente argumentene er minst like aktuelle nå. Ikke minst fordi Drammens Tidende nylig intervjuet flere politiske ledere i Drammen for å få deres syn på aksjonen om løsrivelse. Noen av dem ga uttrykk av at Nedre Eiker ikke vil kunne klare seg på egne bein og at løsrivelse kan bli kostbart. Det er altså avisa selv som aktualiserer spørsmålet om kommuneøkonomien i forbindelse med denne saken.

Det er også verdt å nevne at avisa aldri har stilt spørsmål om aksjonen til oss som står bak den, men foretrukket å intervjue et utvalg politikere i stedet. Vi som bor i Nedre Eiker har for lengst merket at den nye kommunen har gitt oss dårligere betingelser og tjenester. Det som ble sagt om utviklingen av Nedre Eiker videre, og ønsket om å skape en effektiv, fremtidsrettet kommune, ble totalt utelatt i reportasjen.

Drammens Tidende har aldri fremstått som nøytral i spørsmålet om storkommunen, og aldri heller vist interesse for å snakke med vår forening. Det faller muligens avisa tungt for brystet at nesten 300 mennesker deltar på et politisk kveldsmøte om løsrivelse av Nedre Eiker fra storkommunen.

Når var det sist en politisk sak samlet så mange tilhørere i distriktet vårt?

Les også

Krever folkeavstemning om gjenoppretting av Nedre Eiker