Flere pendler ut fra Drammen enn inn til kommunen: – Vi har gjort tiltak for å snu pendlerstrømmen

Godt arbeidsmiljø, flytte ut tjenester fra Oslo, satse på utdanning, familie og ordnede arbeidstider. Det er noen av tiltakene bedrifter i Drammen gjør for å snu pendlerstrømmen.