LEDER: Ingebjørg Mæland leder UngInvest AIB, som har tilbud innen snekkerfag, mekaniske fag, kantine og catering, media, salg- og service, kunst- og design.
Inger Boldvik

«Første dagen ber vi ungdommene fortelle om en gang de fikk til noe de er stolte av»

Publisert