DTs julequiz nr. 4: Krim

Av

Hvor mye kan du, egentlig?