DTs julequiz nr. 6: Næringsliv

Av

Hvor mye kan du, egentlig?