Det er en stor glede for oss, som er med i dugnadsgjengen Hamborgstrømskogens Venner, å arbeide med vedlikehold av fire kilometer spaserveier i Hamborgstrømskogen. Vi arbeider på det 14. året, og tar for oss vedlikehold, samt prosjekter i form av trykksak, benker, rydding, og da spesielt grusing av spaserveiene.

Spaserveiene strekker seg fra Sanatorieveien og helt inn til Svarttjern. Det er rundt fire kilometer med vei som ble anlagt i 1895.

Arbeidet ble utført av Hans Hansens anvisninger av gode hjelpere, og veiene ble anlagt/oppbygget etter slik de tyske «trekkingveiene» ble anlagt. Det å få folk ut i friluft var også en sterk tanke midt på 1800-tallet. Veiene ble bygget opp med stein kanter og fylt med stein og grus. Det ble anlagt steinsoppbygde stikkrenner med stein fra Bragernesåsen, og veiene ble grøftet.

Da Hans Jan Backer-Owe og jeg så på anlegget i 2009, bestemte vi oss for å gjøre noe med et anlegg som var dels sterkt skadet av vannets herjinger, utrasinger og generell gjengroing. Vi startet en dugnadsgjeng som jeg har administrert i disse 14 årene.

Flere kronikker og debatter

Meningsfylt arbeide som vi stadig får ros for av brukerne. Turistforeningen hadde en teller rett ovenfor «Dronninga», og den viste at mellom 150 og 450 mennesker passerte telleren i løpet av et døgn. Da har vi ikke med oss de som kommer fra Thurmanns vei eller fra Neperudjordet, men trolig bruker i gjennomsnitt mer enn 250 mennesker dette området i løpet av et døgn.

Etter erfaring fra Modum, med Kaggestad, er det å gå/få tatt en tur både mentalt og fysisk styrkende. Vi tilrettelegger for at flest mulig mennesker bruker denne delen av marka, som da også har direkte tilknytning til øvrige deler av marka. Med andre ord kom dere ut. Trekk frisk luft. Hør på fuglene og opplev rådyr.

Innlegget fortsetter under kartet

Vi har i løpet av disse 14 årene nedlagt rundt 6.300 arbeidstimer på disse spaserveiene. Vi fikk noe verktøy av kommunens skogavdeling ved oppstart, og kommunens skogavdeling gir oss gruslass. Dette kjører vi ut med leie av ATV med henger fra Juul Gundersen. Anslagsvis har vi spart Drammen kommune for rundt 6.000.000 kroner, samtidig som vi ivaretar dette gamle vernede kulturminnet.

Kanskje rådmannen da kunne svare på henvendelser om litt mulig støtte.

Vi har registrert dugnadsgjengen i Enhetsregisteret, og fått organisasjonsnummer. Vi søker i disse dager om midler til prosjekter, og verktøy. Det tror vi vil gå bra. Det er veldig mange som synes vårt arbeide er kjempebra, og vil gjerne snakke varmt om vårt tiltak. Vi er til sammen registrert 24 stykker i dugnadsgjengen, og i snitt møter 10 opp til dugnad hver tirsdag.

Vi er åpne for at også flere kan melde seg til undertegnede tirsdagene i skogen.

Nyheter fra Drammens Tidende: