Som de fleste sikkert skjønner er E134 (Dagslett-E18) en stor belastning for oss som bor langs dagens trasé. Slik har det vært siden årtusenskiftet da Oslofjordforbindelsen ble åpnet. Trafikken økte kraftig over natten og medførte høyere risiko for trafikkulykker, mer kø, skumlere skolevei, økte støv og støyplager med andre ord redusert livskvalitet og ødelagt nærmiljø.

Frykten nå er at det åpnes enda en tunnel (ellers det bygges en bru)for passering av Oslofjorden før trafikkutfordringene på vår side av fjorden er løst.Dette er uansvarlig og lite progressivt i den forstand at makta i Oslo etter mitt syn velger å lage en ekstra avkjøring for sine gjennomfartsproblemer og sluser trafikken inn i et nærmiljø utenfor sitt synsfelt.

Mulig dette løser Miljøpariet De Grønnes lokale trafikkproblem forOslo sentrum slik at de kan drikke caffe latte uten å bli forstyrret av tungtransport, men det løser ikke problemet med trafikkflyten vi alle vil ha. Det er også helt feil bruk av penger. Proppen i Lier må løses først.

Viken fylkeskommune viser med dette sin unnfallenhet overfor egne innbyggere ved å klø Oslo på ryggen i denne saken. Viken stiller garantier for ny tunnel, og ekspropriering av areal er allerede i gang. Hvorfor er ikke Viken mer engasjert i å løse utfordringene for E134 i riktig rekkefølge?

E134 surrer nok en gang i departementets korridorer etter at Asker nylig har gjort vedtak i saken om å utrede flere alternativer til trasé, i motsetning til Lier som har vedtatt å kun å utrede Viker-alternativet.Asker havner ien mellomposisjon, men kommunen har alt å vinne på en løsning for å dempe trafikken på E18 forbi Asker sentrum.

Er disse vedtakene et resultat av politisk samhandling som ender med at vi lokalt blir «kastet under bussen» på nytt?

I min tid som engasjert har vi forholdt oss til tre samferdselsministere hvor alle har vært preget av store ord, unnvikelser, ubesluttsomhet og lite gjennomføringsevne. Er det Knut Arild Hareide og KrF som skal slå klubba i bordet?

Debattinnlegget fortsetter under kartet

E134 er en vei som har nasjonal betydning og lokalt har 20.000 kjøretøypasseringer hver dag hvor 20 prosent er tungtransport. Det bør derfor være en viktig sak for departementet. Hvorfor får vi ingen respons og uttalelser i saken?

De siste 20 årene har blitt brukt til politisk kjekling om hvor veien skal gå. Samarbeidet har vært dårlig med Statens vegvesens arrogante og stivbeinte byråkrati, som mangler evnen til å både kostnadskalkulasjon, planlegging og gjennomføring. For å krydre dette sitter jeg med følelsen av at saken har vært utsatt for lobbyvirksomhet av personer med personlige interesser og politiske forbindelser.

Det er nok nå, og på tide å skjære gjennom. Det ansvaret ligger etter mitt syn på samferdselsministeren.

Les også

20.000 biler passerer forbi husene på Lahell hver dag. Knut Arild Hareide – vi trenger ny vei nå!