DT skriver 26. mars 2021 om fastlegemangel i Drammen.

Det er alvorlig for Drammens innbyggere. All ære til våre lokale helsepolitikere, anført av utvalgsleder Eivind Knudsen (Ap), for å vurdere lokale tiltak: Gjøre det enklere for fastlegene å kombinere jobb og familieliv og kommunalt fastlegekontor som styrker legevaktas akuttrolle.

Fastlegeordninga er grunnmuren i vår felles helsetjeneste. Krisa rammer ikke bare Drammen. Halvparten av landets kommuner sliter med rekruttering. Vi utdanner for få leger. For få av de nyutdannede vurderer å bli fastlege. For mange fastleger vurderer å slutte. Ei overbelastningskrise og ei rekrutteringskrise rammer på én og samme tid den ordninga som er helt avgjørende for at helsetjenesten og velferdsstaten skal fungere.

Lokalpolitiker Ana Maria Silva Harper (H) sier at dette er ei godt kjent og varslet krise, som hun har vært opptatt av i mange år. Hun skal ha velfortjent ros for det, men et betimelig spørsmål er da hvorfor hennes årelange bekymring ikke har ført til handling fra Høyres helseminister?

I Arbeiderpartiet er det kort vei fra lokale til sentrale politikere, også når det gjelder fastlegekrisa. Allerede i 2017 fremmet vi forslag i Stortinget for å styrke fastlegeordninga, men ble nedstemt av de borgerlige partiene, herunder Høyre. Etter det har Ap om og om igjen tatt fastlegekrisa opp i Stortinget, sist i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, med forslag til økte bevilgninger, men hver gang blitt nedstemt.

Den norske legeforening har lenge ropt et alvorlig varsku. Ap har lyttet. . Legeforeningen har avdekket at 50 kommuner har en dramatisk fastlegemangel. En av dem er nå Drammen. Legeforeningen påpeker at én av tre fastleger er over 55 år, og at det ikke kommer nok unge leger til ordningen, videre at fastlegene har ei gjennomsnittlig arbeidsuke på over 55 timer, 25 pst. jobber mer enn 62 timer og 10 pst. jobber hele 75 timer i uken. Det er altfor mye! At hver tiende ønsker å slutte, er ikke overraskende, heller ikke at mange unge leger vegrer seg - arbeidsdagen blir rett og slett for tøff.

Fastlegeordninga er i utgangspunktet god, en lege som kjenner sin pasient godt. Det var Ap som etablerte ordninga. Men nå er den i krise, og det har den vært lenge. Krisa må møtes med en offensiv politikk, ikke passivitet. Fastlegekrisa er enda en grunn til at vi må få ny regjering ved valget til høsten.

Les også: