- Kontakt og leseglede er det viktigste målet. Så kommer læringen litt av seg selv, sier BokBamse Anne Kathe Firing.
Hun er én av to kjente BokBamser i hele verden. Kollegaen befinner seg i Markaryd i Sverige, der de i snart 20 år har kjørt Prosjekt Leselyst - og der Øvre Eiker-prosjektet henter mye inspirasjon og låner noen erfaringer.

God repons

Prosjektleder Berit Berg summerer et halvt års virke:
- Vi synes vi har et godt konsept, men vi var spente på responsen. Nå kan vi konstatere art den er god, sier hun.
Prosjekt Leselys har flere ben å stå på, og starter arbeidet med å øke barns leselyst og leseglede allerede med de nyfødte.
- Alle nyfødte barn i Øvre Eiker får et gavebrev via helsesøster, slik at foreldrene kan hente en rim- og regle-bok på biblioteket, til odel og eie. På den måten blir de kjent med biblioteket sitt. Vi kan vise dem rundt og informere om tilbudet, sier Berit Berg.

Bamsebesøk

BokBamsen konsentrerer seg om to- og fireåringene.
Toåringene får Bamsebesøk hjemme. Hun kommer med en stor koffert med hemmelige ting, bokgave og lånebøker.
- Helt uforpliktende, sier Anne Kathe Firing, som noen ganger føler seg som et vandrende bibliotek.
- Trillebaggen med bøker inneholder 50 titler - mye å velge i, og folk kan låne dem så lenge de vil. Mange foreldre er svært fornøyde med det tilbudet.
Fireåringene i Øvre Eiker får ikke besøk hjemme, men inviteres i grupper til biblioteket.
- De får også bokgave, og vi leser og gjør oss kjent med biblioteket, sier Anne Kathe Firing.

Overraskelser i hatten

Det allerede innarbeidede opplegget vil fortsette i Prosjekt Leselyst, men på sikt er ambisjonen strekke prosjektet også opp i skolealder.
Prosjekttiden er foreløpig tre år, men Berit Berg håper på videre tidsrammer.
- Å skape leselyst er et langsiktig arbeid, slår hun fast.
Allerede til høsten har hun kanskje noen overraskelser i hatten, og blant de konkrete nye tiltakene fra høsten av er etableringen av bibliotekfilialer i to av barnehagene i Øvre Eiker.
Ormåsen og Solbakken i Skotselv gikk seirende ut av konkurransen, ved loddtrekning.