Skriftlige eksamener og mange muntlige eksamener på ungdomsskolen og videregående skole avlyses denne våren på grunn av smittesituasjonen.

Det opplyser Kunnskapsdepartementet mandag.

Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene i 10. klasse og VG3. Alle privatister får også gjennomføre eksamen, fordi de ikke har annet vurderingsgrunnlag.

Andre elever med behov for å gjennomføre eksamen for å få vitnemål eller fag- og svennebrev, samt elevene med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen, får også gjennomføre eksamen som normalt.

Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses.

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.
  • Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Nå skal regjeringen se videre på om det finnes andre alternativer for hvordan standpunktkarakterene kan forsterkes, for eksempel med en form for ekstern vurdering.

Følg Pressekonferansen her:

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby holder pressekonferanse om vårens eksamenar i ungdomsskolen og vidaregående opplæring.