Tusenvis av elever i Buskerud sliter jevnlig med å koble seg til internett i undervisningen, noe som fører til at mange ofte må ty til egen mobildata for å kunne henge med på skolen, skriver NRK.

Det ønsker elevorganisasjonen i Viken at elevene skal kompenseres for.

– Vi ser på dette som et brudd på gratisprinsippet og støtter elevene dersom de ønsker å kreve pengekompensasjon for den 4G-en de bruker på skolen, sier fungerende leder Ashna Usman for Elevorganisasjonen.

Fylkeskommunen skal vurdere om elevene skal få kompensasjon for internettbruken de selv må betale for, skriver fylkesråd Siv Henriette Jacobsen for utdanning i Viken fylkeskommune i en epost til NRK. Hun skriver også at nytt datautstyr er bestilt, og at installeringen av dette vil starte på de videregående skolene så fort som mulig.

Vikens utdanningskomité skal diskutere saken på et møte mandag i neste uke.