VIKEN: Elever på videregående skole i vårt distrikt opplevde problemer da de skulle logge seg inn til skriftlig eksamen mandag. Utdanningsdirektoratets påloggingssystem fungerte da ikke. Klokken 10:20 meldte direktoratet at løsningen igjen fungerte.

Ifølge fylkeskommunen kunne de fleste elevene logge seg inn mellom 09.30 og 10.30, men de er kjent med at noen elever fortsatt opplevde problemer etter dette.

– Vi jobber med å få oversikt over og kartlegge omfanget, og vi vil i samarbeid med Utdanningsdirektoratet komme tilbake til hvordan dette skal løses, til det beste for våre elever, sier Jan Helge Atterås, direktør for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, i en pressemelding.

Fylkeskommunen understreker at de har fullt fokus på å få avviklet eksamen. Viken ba Utdanningsdirektoratet vurdere om eksamen skulle annuleres som alle som følge av problemene, men fikk følgende svar:

– Vi vurderer at det ikke er grunnlag for å annulere dagens eksamen. Som kommer fram i media har Møre og Romsdal hatt lokale nettverksproblemer hele dagen, og dermed vært i en annen situasjon enn andre fylkeskommuner.

Viken fylkeskommune bekrefter at noen elever ble sendt hjem uten å ha avlagt eksamen.

– Disse vil det bli søkt annullering og dispensasjon for.