DRAMMEN: I 14 år opplevde Drammens Tidende opplagsfall, men nå er avisa i fremgang for femte året på rad, viser ferske tall. Ansvarlig redaktør Espen Sandli gledes over tallene, og mener at det ikke er tilfeldig.

Det er Mediebedriftenes Landsforenings (MBL) som onsdag morgen la fram rapporten om registrerte opplagstall for norske medier. Tallene viser at Drammens Tidende i 2020 hadde en betydelig vekst, på nesten fem prosent. Det er den største veksten på 20 år.

Før det opplevde avisa – i likhet med de fleste andre norske mediehus – et mangeårig fall i opplaget. Mellom 2001 og bunnoteringen i 2015 falt opplaget fra 46.709 til 24.867.

Etter bunnoteringen i 2015 har imidlertid opplaget økt – nå for femte året på rad. I 2020 økte opplaget fra 27.607 til 28.969, en økning på 1.362 abonnenter.

Av de totalt 28.969 abonnentene har 15.842 en ren digital tilgang, mens 12.924 har såkalt «komplett tilgang», som gir både papiravis og tilgang til plussakene på dt.no.

– Langt mer enn en jobb

De ferske tallene gleder redaktør Espen Sandli.

– 1.361 nye abonnenter på ett år er helt formidabelt. Og det er ikke tilfeldig. Vi er i en koronakrise hvor folk har stort behov for nyheter og kunnskap. Drammens Tidende er den viktigste og naturlige kilden for informasjon og nyheter i Drammensregionen. Veksten viser hvor godt vi i disse krisetider fyller vår rolle, sier Sandli.

Han forteller at koronaåret 2020 har vært utfordrende også for Drammens Tidende, med nesten hele redaksjonen på hjemmekontor. Likevel produserte avisens journalister godt over 1.000 saker relatert koronaviruset, i tillegg til cirka 5.000 saker om alle andre typer nyheter.

– Folk skulle bare ha visst hvilken innsats journalistene våre legger ned. Det er langt mer enn en jobb, det handler om lagarbeid, stolthet og engasjement, sier Sandli.

Slik gikk det for avisene i drammensområdet

Bygdeposten 6901 (2,9)
Drammens Tidende 28.968 (4,9)
Eikerbladet 2572 (-8)
Laagendalsposten 9341 (4,0)
Lierposten 3621 (-0,6)
Røyken og Hurums Avis 5916 (8,9)
Sande Avis 2592 (2,8)
Svelviksposten 2086 (-4,1)

Opplagstall 2020, prosentvis endring fra året før i parentes.
Kilde: MBL

Økonomien i avisa er ikke basert på klikk, men på journalistikk som abonnenter er villige til å betale for. Derfor er veksten de siste fem årene viktig for avisens fremtid.

– Ekstra gledelig er det at mye av veksten kommer blant unge voksne. Vi jobber hardt for å gjøre avisa mer relevant for den gruppen, og ser ut til å lykkes rimelig bra. Endringene vi har gjort, ser ut til å ha god effekt, sier sjefredaktøren.

Andre Amedia-aviser vokser også

Drammens Tidende er del av Amedia-konsernet, med rundt 80 aviser rundt om i landet. En medvirkende årsak til vekst i konsernets aviser er lanseringen av +Alt, som opprinnelig var et koronatiltak.

– Da Norge stengte ned, åpnet vi innholdet i alle våre aviser for alle gjennom et nytt premiumabonnement. Introduksjonen av +Alt-abonnementet og de kampanjene vi har hatt i tilknytning til dette har gitt en formidabel effekt, sier konserndirektør Pål Nedregotten i Amedia.

Amedia har flere digitale abonnenter enn papirabonnenter. I løpet av 2020 økte konsernets aviser med 70.000 digitale abonnenter, og har nå til sammen 357.000 som kun bruker avisenes digitale utgaver. Det tilsvarer 53 prosent av Amedia-avisenes samlede opplag.