Hvorfor skal Drammen kommune bruke offentlige arealer til noe så lite miljøvennlig som elsparkesykler? Kommunen har blitt overrumplet av kommersielle selskaper som leier ut slike sykler i byen, slik at regelverket og kontrollrutiner er sterkt på etterskudd. Det hjelper heller ikke med en regjering som er fullstendig «utdaterte» og heller ikke klarer å agere raskt nok for å få bukt med problemet.

Kommunen må meget raskt få innført forbud mot parkering og hensetting av elsparkesykler på alle offentlige arealer. Da vil mye av problemet være løst.

Men hva er egentlig problemet? Ja, du skal ikke ferdes mye rundt i Drammen sentrum eller de nærmeste bydelene for å oppdage det. Leser du lokale nyhetsmedier i tillegg, så burde det være nokså klart. Syklene ligger henslengt på alt fra fortau og veikryss til Drammenselva og private hager.

Hvor miljøvennlig er dette framkomstmiddelet egentlig? Svært lite, ja, det er vel egentlig miljøfiendtlig i stedet. Utleide elsparkesykler har gjennomsnittlig levetid på bare noen måneder, de må hentes inn av kjøretøy som også forbruker energi og de erstatter stort sett vanlig gange, private sykler og kollektiv transport. Det er med andre ord ikke privatbilismen i bykjernen den erstatter.

I et folkehelseperspektiv blir heller ikke elsparkesykkelen noen vinner. Nordmenn blir stadig i dårligere fysisk form, og et elektrisk framkomstmiddel vil ikke hjelpe noe på det. I tillegg har vi alle personskadene som oppstår både fordi elsparkesyklene deler arealer med gående og brukes på en helt annen måte enn tradisjonelle sykler.

Nordmenn er et frihetselskende land. Vi sier ja til frihet, så drammenserne kan slippe alle henslengte elsparkesykler rundt i kommunen. Kommunens innbyggere, ikke minst blinde og svaksynte og rullestolbrukere, må også slippe å snuble og skade seg på fortau. Ja, til bysykler som hentes og leveres av kundene selv på faste «holdeplasser» med stativ. Ja, til gange i bilfrie omgivelser og ja til private sykler og sparkesykler (ikke på fortau).

Ja, til en mer miljøvennlig by på menneskenes premisser!

LES OGSÅ: