En av tre mener innvandringen styrker Drammens attraktivitet: – Feil

34 prosent av drammenserne mener den høye innvandrerandelen er en styrke. Jon Helgheim (Frp) mener på sin side det er helt åpenbart at Drammen blir mindre attraktiv av nettopp samme grunn.