Gå til sidens hovedinnhold

En begrensning på 10 personer i et kirkerom er i beste fall urimelig

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Formannskapet i Drammen kommune vedtok 27. april endringer i «lokal forskrift om tiltak mot Covid-19» i tråd med Rådmannens forslag. Drammen kommune er på nivå 5B (nest strengeste) i den nasjonale forskriften, der antallet som kan delta på «livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus» allerede er begrenset til 20 personer. Formannskapet vedtok i den lokale forskriften en ytterligere begrensning, som innebærer at kun 10 personer kan delta i livssynssamlinger og seremonier.

Denne reduksjonen oppleves verken forholdsmessig eller rimelig. Gevinsten av en slik reduksjon kan umulig være stor. Spesielt med tanke på de strenge smittevernreglene som allerede gjelder for samlinger i tros- og livssynshus, blant annet at det er snakk om «faste, tilviste plasser», avstandskrav med mer.

Det oppleves lite rimelig at det settes et så lavt tall - uten at det tas hensyn til størrelsen på rommet den aktuelle samlingen holdes i. Til sammenligning er begrensningen 50 personer i bisettelser og begravelse, som ofte foregår i de samme rommene.

Retten til trosutøvelse er en grunnleggende menneskerettighet og er hjemlet i Grunnloven vår, på lik linje med ytringsfriheten. Betydningen av å samles - få av gangen, men med god avstand - er viktig for mange mennesker. Dette er ikke en hobbyaktivitet, men en grunnleggende del av livet. Det er - om du vil – helt nødvendig for en del av oss. Og det er for mange også en viktig del av vår mentale helse. Jeg opplever ikke at disse aspektene tas på alvor i de vurderingene som gjøres av helsemyndigheter, administrasjon og politikere.

Jeg er glad for at større deler av næringslivet er åpnet opp igjen. Dette er viktig for lokalsamfunnet vårt, for å holde bedrifter gående og bevare arbeidsplasser. Samtidig oppleves det underlig at relativt mange mennesker kan gå rundt på et kjøpesenter eller sitte inne på en restaurant, men kun 10 personer skal kunne sitte stille på faste anviste plasser i for eksempel et stort kirkerom. Dette er i beste fall urimelig.

Da kommuneoverlegen i nevnte formannskapsmøte omtaler tros- og livssynssamlinger og seremonier i samme åndedrag som private samlinger, sier dette ikke så rent lite om hvordan en ser på retten til trosutøvelse. Jeg er redd for at dette er et uttrykk for hvordan en stor del av både administrasjon og politikere ser på tros- og livssynssektoren, og at de ikke har hastverk med å fjerne den lokale begrensningen, men jeg håper jeg tar feil.

Tros- og livssynssamfunnene skal selvsagt delta i den store dugnaden. Det har vi også virkelig gjort, og det er jeg sikker på at vi vil fortsette med. Men vi må også kunne forvente å bli tatt på alvor. For vi tar smittevern på alvor.

En rekke religiøse høytider både i kirkene og i andre religioner har i godt over et år blitt markert uten de viktige samlingene i kirker og andre gudshus eller med et sterkt begrenset antall mennesker tilstede. Viktige begivenheter i livet, som dåp, konfirmasjon og bryllup er holdt med 4 til 10 personer tilstede.

Vi har kunnet lese at politikere i Drammen håpte at regjeringen i forrige runde skulle komme med lettelser for Drammen. Dersom dette skal ha troverdighet, bør i alle fall lokalpolitikerne oppheve de ytterligere begrensningene de selv har innført.

Jeg vil oppfordre formannskapet i Drammen til så raskt som mulig å avvikle den delen av den lokale forskriften som rammer tros- og livssynene. Opplevelsen og forståelsen av at reglene som gis er rimelige og forholdsmessige er helt grunnleggende for respekten av dem.

Så får vi håpe at smittetallene synker og vaksineringen skyter fart, slik at også kulturlivet kan åpne igjen. Vi trenger nemlig ikke bare noe å leve av, vi trenger også noe å leve for.


Les også

Nedgangen har stagnert: – Kanskje vi må akseptere dette smittenivået for å åpne opp?

Les også

FHI: Geografisk skjevfordeling av vaksiner kunne skjedd én måned før

Les også

Smitten i Drammen: – Vi har en ugunstig utvikling

Kommentarer til denne saken