Gå til sidens hovedinnhold

En bivirkning av koronaviruset ble smaken på en bedre barnehagehverdag for barna

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten rundt bemanning har fått en ny gnist. Et øyeblikk etter gjenåpning av barnehagen i april fikk barn og ansatte en smaksprøve på en barnehagehverdag der bemanningsnormen endelig var nær oppfylt. Hva kan vi lære av dette?

Fra april til juni i år gjennomførte vi en studie der vi fulgte barnehageansatte etter gjenåpning av barnehagene. Som svar på smitten innførte barnehagene kortere åpningstid og kohorter bestående av små barnegrupper med faste ansatte hele dagen.

Barnehagelærerne rapporterte om positive bivirkninger av smitteverntiltakene.

De kom tettere på barna fordi den samme ansatte var til stede hele dagen. Flere opplevde mer ro rundt barna, mindre stress, mindre konflikter og at barna viste økt tilhørighet og glede av fellesskap. Barnehagelærerne opplevde at det var lettere å se og følge opp enkeltbarn og barnegruppa som helhet fordi de fikk følge en liten gruppe over tid.

Som en barnehagelærer fremhevet: «Det har vært godt å ikke bli spredt så tynt utover».

At god bemanning i barnehagen er viktig, er godt dokumentert. I rapporten «Kvalitet i barnehagen» fra prosjektet «Gode Barnehager for barn i Norge», dokumenteres viktige ringvirkninger av god kvalitet i barnehagene. Studier viser at høy kvalitet på barnehagetilbudet fremmer barns læring, sosiale liv og senere akademiske prestasjoner. Videre at ansatte med pedagogisk kunnskap om kvalitet i aktiviteter og samspill betyr mest for barnas utvikling.

Internasjonale studier viser tydelig sammenheng mellom god bemanningstetthet og økt trivsel, barns læringsutbytte og språklig stimulering.

Med andre ord – kvalitet i barnehagen er lønnsomt, men det koster.

Med stor fleksibilitet i åpningstida vil det være noen få timer i løpet av dagen der barnehagene tilfredsstiller bemanningsnormen.

Erfaringene fra barnehagene våren 2020 viser at full oppdekning hele dagen var nesten mulig med dagens bemanning ved å begrense åpningstiden. Vi skriver nesten, fordi selv med begrenset åpningstid var det utfordrende å gjennomføre pauser, møter og plantid.

Når begrenset åpningstid løftes inn i debatten, kommer interesseorganisasjonene til barnehageforeldre på banen med motargumenter og krav om å opprettholde åpningstida. Foreldreforeningers krav om romslige åpningstider og barnehagelæreres ønsker om å videreføre små barnegrupper og tett oppfølging skaper dilemmaer. De ulike argumentasjoner står i kontrast. Barnehagene rokker om på personalkabalen så godt de kan, men hvor langt kan bemanningen strekkes før kvaliteten svekkes?

Utrolig nok, var en kortvarig bivirkning av koronaviruset smaken på en bedre barnehagehverdag for barna. Den erfarte roen og tiden til å følge opp enkeltbarn, var en verdifull erfaring for mange av respondentene i vår undersøkelse.

Etter kort tid skulle samfunnet gradvis åpne opp igjen, åpningstidene i barnehagene økte og bemanningstettheten i barnehagen ble igjen strukket ut. Resultatet ble færre ansatte per barn, nå med økt sykefravær ifølge en rapport fra Utdanningsforbundet.

Men kanskje det nå er et mulighetsrom for å tenke nytt?

Les også

Barnehagebarna bør ha rett til sammenhengende ferie, akkurat slik voksne har

Barnehagene i studien rapporterte gode erfaringer med å redusere åpningstiden basert på behovskartlegging i foreldregruppen.

Åpningstider etter behov gjorde at personalressursene ble benyttet på en bedre måte. Resultatet var at flere ansatte og pedagoger kunne være til stede i kjernetiden. Ifølge Foreldreutvalget for barnehages presentasjon på erfaringsdelingskonferansen ved Universitetet i Sørøst-Norge, er også en stor andel foreldre positive til redusert åpningstid basert på en behovskartlegging.

Barnehagelærerne i studien vår har gode erfaringer med denne løsningen. Utfordringen var når foreldre ikke benyttet seg av tilbudet de hadde sagt de trengte. Dette er å sløse med verdifulle ressurser.

Bruk av behovskartlegging som grunnlag for åpningstid og bevisstgjøring av foreldre er tiltak som er gjennomførbare nå. Hvis barn skal få mer enn en liten smaksprøve av en barnehagehverdag med tett oppfølging av kvalifisert personale, må politikere lytte til og lære av barnehagene nå.

Tiltakene vil ikke løse bemanningsutfordringen i barnehagen. Men, de vil være en bedre utnyttelse av nåværende ressurser inntil politikere er villige til å innse at det er lønnsomt å satse på kvalitet.

Les også

Frykter farlig skolevei: – Jeg får jo en klump i magen

Les også

Er du barnehageforelder? I dag bestemte politikerne noe som styrer manges ferieplaner

Les også

Får ikke gi morsmelk på flaske i barnehagen

Kommentarer til denne saken