I Drammen gjorde et formannskapsflertall av Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet nylig et overraskende vedtak.De gikk imot at vårt eget Glitre energi skulle bli slukt av mye større Agder Energi. Partiene var blant annet skeptiske til om sammenslåing ville gi gevinst, og ønsket ikke å selge «arvesølvet».

Agder Energi er kjent som pådriver for krafteksport til utlandet, blant annet som deleier i den omstridte North Connect-kabelen.

Underlagt Agder Energi vil Glitre miste sin selvstendighet og bli et ledd i Agders ambisiøse eksportplaner og monopolisering.

Strømprisene i Europa er høyere enn her hjemme. Salg av norsk kraft til Europa vil derfor gi økt fortjeneste til eierne.

Med denne krafteksporten tømmes også våre vannmagasinene fortere. Sånn at vi i regnfattige tider må importere dyrere strøm, lagd av kullkraft, fra kontinentet. Dette så vi eksempler på i vinter. Tomme vannmagasiner og mangedobling av kilowattprisene.

Regninga for sånn fri strømflyt, er det du og jeg som må ta. Det er også du og jeg som må finansiere flere utenlandskabler gjennom høyere elavgifter.

Fortjenesten ved eksport derimot, de såkalte flaskehalsinntektene, pløyes inn i selskapet. Ikke for at du og jeg skal komme i pluss, men snarere til kontorpalasser og kjempelønninger til enda flere direktører.