Etter sjokkbeskjeden sist uke om at rådmannen i Drammen vil legge ned hele fire kommunale barnehager, deriblant en populær naturbarnehage i Krokstadelva, har foreldre, barnehageansatte og politikere kastet seg inn i debatten.

Sjelden har køen til debattspaltene i Drammens Tidende vært lengre, noe som illustrerer hvor viktig barnehagene har blitt for folk.

Vi skal ikke mange årene tilbake før «Full barnehagedekning» var en gjenganger blant 8. mars-parolene. Men de forsvant med barnehageforliket i 2003, da den umake alliansen bestående av SV, Frp, Sp og Ap gikk sammen på Stortinget og tvang frem det som noen år senere endte opp med full barnehagedekning, makspris og lovfestet rett til barnehageplass.

Siden har vi tatt det for gitt. Full barnehagedekning og valgfrihet har blitt en selvfølge for norske småbarnsfamilier, men også en nøkkel til den norske velferdsmodellen, kvinners deltakelse i arbeidslivet og landets økonomiske vekst. Og i Drammen var vi tidlig ute. I 2007 kunne daværende ordfører Tore Opdal Hansen (H) melde om full barnehagedekning etter å ha bygd nærmere 600 plasser i rekordfart.

Mens småbarnsforeldre stod i barnehagekø i Oslo, skulle full dekning være Drammens konkurransefortrinn i kampen om de attraktive barnefamiliene. Det skulle også være et bidrag i integreringen ved å få flere innvandrerkvinner i jobb. Og selv om politikerne ikke turte å si det høyt, i fare for å hisse på seg de som var mer opptatt av eldreomsorg, satte de i budsjettene barn og unge først.

Men med den eldrebølgen som nå er i ferd med å skylle over Drammen, blir det andre budsjettboller. De foreslåtte kuttene i barnehagesektoren og det nylig varslede underskuddet i eldreomsorgen på over 80 millioner kroner, er trolig bare forsmaken på hva vi har i vente.

Det er bare å merke seg følgende setning fra rådmannens kunnskapsgrunnlag som ligger ved saken om barnehagekutt: «Samtidig er kommunens tjenesteproduksjon og økonomiske bærekraft under press grunnet økende behov for ressurser til eldreomsorg».

Men politikk handler om å prioritere, og å tørre å ta vanskelige valg. Å legge ned barnehager i en tid hvor kommunen trenger småbarnsfamiliene mer enn noen gang, er ikke et modig valg. Det er snarere for enkelt og for kortsiktig. Selv om SSBs fremskrivninger viser en nedgang i barnetallene, hviler det stor usikkerhet ved slike beregninger, noe rådmannen også påpeker. Dessuten, det vil alltid være politiske valg og prioriteringer som kan få dem opp igjen.

Som flere har påpekt i den pågående debatten, er det et paradoks å skulle redusere tilbudet til den gruppen innbyggere man ønsker seg flere av, nemlig småbarnsfamilier.

Sentralt plasserte politikere i det rødgrønne flertallet forteller at det viktigste virkemiddelet for å øke skatteinntektene og dermed bedre kommuneøkonomien i årene som kommer, er å få flere av de ressurssterke unge voksne fra hovedstadsregionen til å flytte til Drammen. Det rimer dårlig med planene om å kutte i noe av det barnefamiliene er mest opptatt av når de er på flyttefot; barnehagetilbudet.

Det er sikkert gode grunner til å se nærmere på dimensjoneringen i barnehagesektoren. Og kuttene på sju millioner som kommunestyrte har vedtatt å ta i barnehagene, må tas et sted. Spørsmålet er hvor de skal tas og hvordan. Politikerne som egentlig skulle vedta kuttplanen onsdag denne uken, har nå bevilget seg en ekstra uke på å klekke ut en bedre løsning enn den rådmannen har lagt på bordet. Den bør være knakende god.

Les også: