Regjeringens og samferdselsministerKnut Arild Hareides beslutning om at Buskerudbyen må utrede bompenger for å komme i posisjon til å få en byvekstavtale er et hån mot den jobben som gjøres av drammenserne hver eneste dag.

Vi bruker mer buss – fram til korona – og går og sykler mer enn noen gang. Det helt uten bompenger.

Vi leverer resultater i tråd med de måla regjeringen har satt for byområder som Drammen.

Da kan en spørre seg, hva er viktigst for Høyres regjering? At vi innfører bom, eller at vi når målene de setter?

Svaret som nå har kommet fra samferdselsministeren, viser med all tydelighet at det er viktigere for Høyre-regjeringen å bruke penger på en utredning av bommer, enn å bruke penger på å nå nullvekstmålet.

Jeg ville trodd at Drammen kunne være et fint eksempel for regjeringen, i den forstand at bompengeforliket fra i fjor høst slo fast at målet om nullvekst var det man var ute etter og ikke virkemiddelet, altså bompenger.

Vi sier fortsatt nei til bompenger fra Arbeiderpartiets side, og mener det er ufattelig at vi nå må bruke tid og penger på en utredning vi ikke ønsker, og ikke vil følge opp, når det vi bør bruke tid og krefter på, er det gode arbeidet med å få flere over fra bil til buss gange og sykkel.

Det burde også vært regjeringens mål.

Les også:

Les også

Bompakka er død. Nå kommer oppfølgeren