Kjære kommunestyrerepresentant, er det på gjerdet du sitter når du ser på jordmorsituasjonen i vår kommune?

Vi har alle møtt en jordmor, under egen fødsel eller som gravid. Men Drammen kommune har ikke klart å tilby jordmortjeneste slik de lover.

Som gravid førstegangsfødende har jeg ikke sett eller hatt et reelt valg om å se en jordmor på ni måneder. Du hadde neppe blitt valgt ved kommunevalg om du ikke kunne tilby strøm på et halvt år, du hadde neppe fått sitte lenge om du ikke klarte å tilby vann. At du nå sitter og ser på en jordmortjeneste som for flere av byens innbyggere ikke eksisterer, tar seg ikke godt ut et år før lokalvalg. At jeg har hatt en fastlege som har fulgt meg opp skal du heller ikke ta for gitt, all den tid fastlegeordningen er under enormt press også i Drammen.

Tusenvis av kvinner har født før meg. Men – jeg har aldri gjort det, og det hadde ikke hjulpet med erfaring engang fordi hvert svangerskap, hver fødsel og hver barseltid er unik.

Som gravid er du sårbar, og en sårbar vordende mor kan fort bli en sårbar mamma etter fødselen. 10 – 20 prosent av oss gravide utvikler en psykisk lidelse. Disse tilstandene kan lett unngås ved tett oppfølging og en trygg relasjon som nettopp en jordmor vil kunne tilby. Etter min erfaring er jeg usikker på om Drammen kommune med sin jordmortjeneste klarer å tilby tjenester hvor dette kan unngås.

Som politiker burde du, hver dag, kunne svare ja på om din politikk evner å forebygge tilstander som potensielt har dramatiske og alvorlige konsekvenser for de berørte. Kostnaden av å forebygge disse tilstandene er mye lavere enn kostnaden av å la tilstandene få utvikle seg.

Jeg forventer at du som politiker har lyst til å heve standarden på svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen til et nivå der disse tilstandene unngås. Å jobbe helsefremmende mot mødrene er å jobbe helsefremmende overfor barna. Det er spedbarna som betaler den største regningen for at mor ikke følges opp.

Å skyve de aller mest sårbare foran seg er etter min mening for dårlig, og jeg ville skammet meg av å være politisk ansvarlig for en slik utvikling. Heldigvis kan selv moderate investeringer forbedre tjenestene tilstrekkelig til å rettferdiggjøre kostnadene de utgjør, – valuta for pengene!

Kommunen har i mine øyne ikke tilbudt en faglig forsvarlig jordmortjeneste. Dere lever ikke opp til egne lovnader om at alle gravide skal ha tilbud om kontakt med jordmor i svangerskapet. Det har ikke vært et reelt valg å kunne gå til jordmor. Uansett om min erfaring er unntaket heller enn regelen, vil jeg ikke sovet godt gitt det manglende tilbudet som jeg har erfart. Etter all sannsynlighet er vi flere.