Gå til sidens hovedinnhold

En matbutikk bør bygges et annet sted på Steinberg, eller det må være mulig å handle et annet sted

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Miljøpartiet De Grønne i Drammen støtter Naturvernforbundets uttalelse i Drammens Tidende om at planene om bygging av ny Kiwi-butikk på Steinberg på et våtmarksområde må skrinlegges.

Planforslaget er nå sendt til politisk førstegangsbehandling, og Miljøpartiet de Grønne vil komme til å stemme imot når denne saken kommer opp. I Drammen kommune forvalter vi nå et verdifullt stykke natur – et landskap som en gang har vært ett av Norges rikeste og mest spennende naturområder.

Les også

Butikkplaner på Steinberg skaper strid: – Den rike sumpskogen der er mye mer verdt enn enda en Kiwi-butikk

Det er grunn for enhver innbygger å være stolt over stedet vi bor på. Men vi kan dessverre ikke ta noe som helst for gitt, og det kreves politisk kamp.

Ti prosent av Norge er våtmark, men vi må ikke lene oss tilbake. FN rapporterer at omkring 85 prosent av all verdens våtmark allerede har gått tapt. Det er svært alvorlig for det biologiske mangfoldet, spesielt insekter og fugler.

Mennesker høster goder fra denne naturtypen også, og sparer samfunnet milliarder av kroner fordi våtmark sørger for naturlig flomsikring og er istand til å lagre store mengder CO2.

I dag er dette området i arealplanen regulert til LNF-område (Landbruk, Natur, Friluft), og det bør det selvsagt forbli regulert til videre. I en tid der biologisk mangfold er truet av ressursutvinning og økonomiske interesser, er det ingen tvil om hva som må vike.

En butikk bør kunne bygges et annet sted på Steinberg, eller det må være mulig å handle et annet sted. Når vi bygger ned eller fyller ut en naturtype som dette, blir den tapt for alltid for fremtidige generasjoner.

Ansvaret for å ivareta sårbar natur er overlatt til lokale styresmakter og politikere, det er en verdisak for vår tid, og det kreves økt bevissthet rundt viktigheten av dette alvorlige ansvaret som rullerer mellom ulike folkevalgte hvert fjerde år.

Utbyggeren Steinberg Handelseiendom AS bør i denne saken også se sitt snitt i å ta et samfunnsansvar, anerkjenne naturverdien som ligger her og heller foreslå en butikk på et mer egnet sted, eller droppe planene.

Miljøpartiet De Grønne i Drammen vil føre tilbake naturtyper i årene som kommer framfor å fjerne dem. I den politiske plattformen med flertallspartiene, har vi avsatt én million kroner i 2020 for å gjenetablere natur som tidligere har eksistert. Slik vil vi legge til rette for at sårbare og truede arter kan gjenetablere seg i bærekraftig bestand.

Vi i De grønne kan love at vi står på vårt og ikke vil akseptere at dette området blir omregulert, og vi vil jobbe for å sikre et flertall for å bevare dette våtmarksområdet som et LNF- område.

Vi vil verne det vi har av natur og hindre at mer går tapt, samtidig som vi vil være på offensiven for å gjenetablere og restaurere det som en gang var.

Det gjenstår å se hvilke politiske partier i Drammen som står last og brast i viktige miljøsaker som dette i årene som kommer.

Kommentarer til denne saken