Etter omtale i media den siste tiden er det naturlig at mange lurer på hvem vi i Partiet Sentrum egentlig er. Er vi bare en døgnflue? Er det ikke nok partier allerede? Hva bringer vi til det politiske landskapet i Drammen? Dette innlegget tar sikte på å svare på disse spørsmålene og argumentere for hvorfor vi fortjener din tillit og stemme.

Akkurat som dieselbiler som har tjent oss vel i mange år, men nå har blitt avløst av elbiler for å møte nye miljøkrav, trenger også det politiske landskapet i Drammen en oppdatering for å håndtere dagens utfordringer. De etablerte politiske partiene har gjort sitt. Gamle løsninger og stive strukturer kan ofte være utilstrekkelige for å løse nye og komplekse utfordringer. Her kommer Partiet Sentrum inn, med et friskt perspektiv og innovative løsninger til Drammens politiske landskap.

Med en stadig mer flerkulturell befolkning, 30 prosent og stadig voksende, har Drammen nye behov, perspektiver og utfordringer som krever rettferdig representasjon i alle politiske ledd.

Les også

Selv om Partiet Sentrum er nytt på scenen, består vi av mennesker med mange års livs- og politisk erfaring. Vi er dedikert til å sikre at dette mangfoldet får en stemme i Drammens politikk.

Vår visjon er klar: Vi ønsker å styre Drammen mot sentrum, mot det gylne middel. Dette er ikke bare et geografisk sentrum, men et sentrum som omfavner bærekraft, bekjemper ulikhet og verner om miljøet. Vi tror at det er i dette sentrum vi kan betjene Drammens innbyggere best, ved å balansere ulike interesser og behov i samfunnet.

For å realisere denne visjonen, streber vi etter å bygge allianser med andre partier. Vi tror at et samarbeid på tvers av partigrensene kan bringe Drammens politikk nærmere sentrum, og vi inviterer derfor alle partier til å samarbeide med oss for å skape en bedre fremtid for Drammens innbyggere.

Hvordan vil vi i Partiet Sentrum ta avgjørelser i bystyret uten en lang historie å vise til?

Svaret er enkelt: Vi vil ta beslutninger basert på et sett med sosialdemokratiske prinsipper. Vi vil vurdere hvordan avgjørelsene påvirker innbyggerne, om de skaper ulikhet, og hvordan de påvirker miljøet. For eksempel har vi tatt stilling mot bompenger fordi vi mener det skaper sosiale ulikheter, selv om det kan ha positive effekter på miljøet.

Les også

For mange velgere i Drammen, de som er nye til landet eller som nettopp har fylt 18 år, er vi ikke et «nytt» parti, men et parti som alle andre. Vi er her for å gi disse stemmene en plattform, for å bringe deres synspunkter, behov og ideer til bystyret. Med støtte fra disse velgerne forventer vi å ha flere representanter i bystyret ved neste valg.

Partiet Sentrum er her for å ta opp Drammens utfordringer med friske ideer, mangfoldig representasjon og dybde av erfaring. Vi trenger din støtte for å bringe dette nye perspektivet inn i Drammens politikk. Vi lover å jobbe utrettelig for å gi deg en mer rettferdig, bærekraftig og inkluderende fremtid. Vi er ikke en døgnflue, men en vital del av det politiske landskapet i Drammen, en kraft for forandring og fornyelse. Din stemme teller, la den telle med Partiet Sentrum.

Nyheter fra Drammens Tidende