Meningene om beliggenhet for den nye ungdomsskolen på Åskollen er mange. En slik skole har svært mange funksjoner, og skal sammen med barneskole, idrett og kultur danne selve hjertet i bydelen.

Bydelene i Drammen vil i årene fremover få nye helseknutepunkt. Først ut er Åskollen. Bystyret har besluttet at helseknutepunktene skal tilrettelegges som en arena for samarbeid med frivillige, skoler, barnehager og andre, for å bidra til økt helse og trivsel til innbyggere. Dermed vil aksen mellom butikker, skole, idrett og helse kunne styrkes. Det er med det også logisk at en ny ungdomsskole legges i denne aksen.

Dersom tomtevalget for ny ungdomsskole på Åskollen faller på 1B, i henhold til Rådmannens innstilling, vil bydelens grønt- og idrettsanlegg få en solid og nødvendig oppgradering. Dette vil ikke skje dersom valget faller på Lolland.

En ny ungdomsskole sentralt på Åskollen, tre oppgraderte fotballbaner og en 9-erbane/ballbinge vil dekke idrettens behov.

Skole, idrett og kulturaktører i bydelen vil med en slik plassering kunne nyte godt av topp moderne fasiliteter i løpet av svært få år.

Dersom valget faller på Lolland, har politikerne i realiteten to valg. Enten å ekspropriere den delen av Lolland som i dag er regulert til boligformål, eller å erverve den delen av Lolland som i dag er regulert til jordbruk.

De politiske kreftene i Drammen har ingen tradisjon for ekspropriasjon, så det er i realiteten en lite farbar vei. Når vi samtidig kjenner de utfordringer som eventuelle innsigelser medfører, når man ønsker å bygge på jordbruksregulert område, kan en Lolland-beslutning bli en svært langdryg affære. Det har verken skolekretsen eller bydelen tid til å vente på.

Ved å bygge skolen på alternativ 1B, i henhold til Rådmannens forslag, vil bydelen få en sårt tiltrengt utvikling og oppgradering, til glede for skole, idrett og kultur. Samtidig vil vi endelig se en ende på en skolekamp som har pågått i over 40 år.