Gå til sidens hovedinnhold

En nyetablering av Skoger stasjon vil gjøre trafikkbelastningen inn mot Drammen sentrum mindre

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sluttføringen av dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen i 2024 gir en gyllen mulighet til å gjenåpne Skoger stasjon året etter.

Det er over 30 år siden den gamle stasjonen fra 1881 ble revet. Det nærmer seg 50 år siden man kunne gå av og på toget i bygda, i 1973. Nå er det nye tider og nye muligheter for persontrafikk.

Hvor fantastisk hadde det ikke vært om vi kunne gjenåpne, noen skinnelengder lenger nord drøyt 50 år etter?

Ja, la oss si 2025. Dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal være ferdig i slutten av 2024, og konverteringen av området bør verken være verken spesielt dyr eller komplisert. Et lite minutt fra eller til, i stopptid, bør være ei pølse i slaktetida med tanke på de enorme fordelene tiltaket vil gi. Disse er blant mange gode argumenter:

  • Befolkningsgrunnlaget er helt annerledes enn da stasjonen fra 1881 ble nedlagt.
  • Arbeidspendlingen er omfattende. Ifølge SSB pendlet halvparten av sysselsatte i Drammen i 2019 ut av kommunen.
  • Tilstøtende områder som Konnerud, Skoger/Kobbervikdalen, Åskollen og Nesbygda/Svelvik, med minst 25.000 innbyggere i dag - og mange flere på sikt - betyr etablering av en såkalt «kategori 2»-stasjon.
  • Etter BaneNors definisjon betjener denne kategorien en befolkning på mellom 10.000 og 50.000 mennesker.
  • Virkelig store pendlerparkeringer, som forutsigbart kan håndtere store volum, finnes ikke rundt Drammen i dag.
  • En pendlerparkering får svært kort avstand til motorveien (E18), der det også er mulig å opprette et kollektivknutepunkt for ekspressbuss.

Her ligger en gyllen sjanse, som ikke minst gjør planene for bygging av 1.000 bærekraftige boliger i Åskollen-området Knive/Lolland enda mer tiltalende. Prosjektet er allerede bra, men kan bli enda bedre - i et moderne miljøperspektiv.

Det er god plass der brakkeriggen for bygging av ny jernbanetunnel, i Kobbervikdalen, ligger i dag. Når anleggsperioden går mot slutten, kan arealene enkelt konverteres til togstasjon og svært mange parkeringsplasser.

En annen fordel er at arealene ikke legger beslag på dyrket mark.

Ikke minst er det allerede en undergang under Vestfoldbanen, bak det tilstøtende næringsområdet. For kollektivbrukere i umiddelbar nærhet blir det mulig både å gå og sykle til stasjonen.

Hovedpoenget er at flest mulig reiser kollektivt, og det gjør de hvis det legges til rette for forutsigbare løsninger som fungerer i hverdagen. Vi vet som sagt også at svært mange pendler, særlig i retning Oslo. Med tog. SSB-tall fra 2019 viser at det bodde 33.932 sysselsatte i Drammen før kommunesammenslåingen i januar. Ganske nøyaktig halvparten av disse (16.452) var pendlere, en høy andel i retning Oslo.

En nyetablering av togstasjon vil dermed bety at trafikkbelastningen inn mot Drammen sentrum blir mindre.

Kjære politikere i Nye Drammen: Ideen overleveres helt gratis, med en mengde vinn-vinn-situasjoner å høste. Det er vel egentlig bare å bringe forslaget inn for sentrale myndigheter, med tanke på nyåpning i 2025?

Les også

Bane Nor utlyser nye kontrakter i Drammen

Les også

«Pangstart» for det store tunnelprosjektet

Les også

Nå kan det bli flytog fra Drammen til Torp Lufthavn

Kommentarer til denne saken