Det er mange ordførere i Buskerud med tilhørighet i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Faktisk de fleste, bortsett fra Høyres to i Hole og Lier, og bygdelistens ene i Nesbyen. De samme partiene som sammen med blant annet Fremskrittspartiet vil oppløse Viken. Jeg er sikker på at om Viken oppløses, vil det på sikt gi kommuneflukt til Akershus. Ikke nå, men fram i tid.

Før etableringen av Viken for to år siden ble det foretatt et bo-oppgjør i Buskerud. Vardar, som blant annet eier 50 prosent av energiselskapet Glitre, ble gitt bort til kommunene i Buskerud. En gave med flere milliarder i verdi, som tidligere tilførte fylkeskommunen flere titalls millioner kroner årlig til bruk på skole og kollektivtrafikk.

Den 24. februar skal Fylkestinget behandle saken om hvorvidt Viken skal sende søknad om å oppløse fylket som ble etablert for to år siden, den 1. januar 2020.

Den faglige utredningen som er laget og som synliggjør konsekvensen av oppløsning, viser blant annet at:

  • Fylkesøkonomien i Buskerud og Østfold svekkes.
  • Styrkede fagmiljøer blant de ansatte i Viken vil svekkes og administrasjonen vil oppleve «brain drain».
  • Tjenestetilbudet til innbyggerne vil svekkes.
  • Utviklingen vil gå på lavgir mens oppløsningsprosessen skjer.
  • Taperne ved en oppløsning vil være elever, frivilligheten, organisasjoner, kollektivtilbudet, klima og miljø.
  • Skal tre nye fylker lages, vil det koste mer å drifte dem enn Viken.
  • Skal tre nye fylker etableres vil en årlig effektiviseringsgevinst på om lag 60 millioner årlig forsvinne fra Viken.
  • Skal tre nye fylker realiseres vil det koste rundt 400 millioner kroner i etableringskostnader.

Jeg forstår at noen politiske partier ønsker seg sterkt tilbake til Buskerud, og har forstått at de er villige til å ta regningen ved at det koster mer å drifte og etablere et nytt fylke. Selv om et flertall i folket mener det er for mye å betale og sier nei.

Mitt spørsmål: Når et nytt Buskerud skal etableres, vil de kommunestyrene, de som stemte for oppløsning av Viken i januar, gi tilbake sin del av boet, altså Vardar, til kommunene? Det er etrelevant spørsmål å stille, for et fylke er mer enn en geografisk enhet. Det er et forvaltningsnivå som løser offentlige oppgaver som for eksempel videregående skole og kollektivtrafikk. En tjeneste flere av oss bruker. Som alt annet koster det penger.

Spørsmålet er om de samme politikerne også er villig til å se på bo-oppgjøret på nytt, og tilbakeføre eierskapet i Vardar til det nye fylket? Det kan bli vesentlig for det nye fylkets mulighet til eksempelvis å finansiere skoletilbudet.

Hva som er et moralsk riktig svar på spørsmålet er et klart ja. Hva som blir det politiske svaret får vi vente på til etter den 24. februar, om det blir oppløsning av Viken, og se hva kommunene gjør da. Kjenner jeg dem rett gjør de ingenting.

LES OGSÅ: