Drammen kommune er i en fastlegekrise. Drammens innbyggere får ikke byttet fastlege, og tilflyttere til byen får ikke sin faste lege her i byen.

Utlyste stillinger i Drammen kommune lyses ut flere ganger uten at man får kvalifiserte søkere. Det å være fastlege fremstår ikke attraktivt når det tilbys både høyere lønn og medfølgende sosiale rettigheter i sykehus. Dette er trist for oss som brenner for fastlegeyrket, og det er alvorlig for kommunen som ikke lykkes i å tilby den helsetjenesten kommunens innbyggere har krav på.

Fastlegen er navet i primærhelsetjenesten, og vi har behov for gode folk som kan fylle denne rollen.

Fastlegen er ofte den første legen man møter i kontakt med helsevesenet. Hver eneste dag har de fleste av oss fastleger over 20 pasientmøter fylt med gode samtaler, medisinske behandlingsforløp, livsveiledning og kirurgiske inngrep. De fleste av oss tar oss god tid i disse møtene. Derfor er den gode fastlegen er viktig for sine pasienter, men pasienten er også viktig for fastlegen.

Vi som jobber i primærhelsetjenesten omtaler den tette pasientkontakten, og det at vi får følge pasientene våre gjennom et helt livsløp, som gullet i faget. Fastlegen ønsker å fortsette med dette da vi anser det som givende, spennende og god pasientbehandling.

Samtidig vil legene kunne skaffe seg nye jobber om ordningen faller, men pasientene vil miste et tilbud det nok vil være vanskelig å erstatte. I en verden der mer og mer er automatisert, og der mer og mer av fokuset ligger i fortjeneste og produktivitet, ser vi den økende viktigheten av denne stabile mellommenneskelige relasjon

Det vi nå er vitne til i Drammen kommune, er en prekær rekrutteringstørke blant fastleger, det er per nå tre fastlegehjemler som lyses ut for andre gang. Dette fordi dagens rammebetingelser og underfinansiering, i tillegg til utfordringer rundt stadig tilføring av nye ikke-pasientrettede oppgaver, gjør at det ikke lenger oppleves attraktivt å være næringsdrivende fastlege.

Det er kommunene som har ansvaret for at innbyggerne har en tilgjengelig fastlegetjeneste. Når den statlige og næringsdriftsbaserte finansieringsmodellen ikke lenger klarer å rekruttere, må kommunene finne andre løsninger. Og det haster!

Les også: