Politiske debatter er mest interessante når det diskuteres løsninger på problemer.

Derfor har det vært relativt oppløftende å følge debatten om koronasmitte blant minoritetsmiljøer den siste uken.

I Drammen åpnet kommunens helsetopper endelig opp om hvordan smitten har rammet byens innvandrerbefolkning, etter påtrykk fra blant andre Drammens Tidende, enkeltpolitikere, blant annet fra Frp, og helsemyndighetene. Også innvandrerorganisasjonene har kommet på banen og fortalt hvordan de opplever situasjonen og hvordan de kan bidra i informasjonsarbeidet.

Faktaene har kommet på bordet, og viser at førstegenerasjonsinnvandrere er overrepresentert på smittestatistikken, også i Drammen, der den utgjør 41 prosent av smittetilfellene de siste fire ukene.

Problemet er belyst, nøkternt og balansert, og det må løses. Så enkelt kunne det vært.

Vi kunne diskutert åpent og ærlig hvordan informasjonsarbeidet kan bli bedre overfor innvandrergrupper, og hvordan bygge tillit til myndigheter og medier. Vi kunne diskutert trangboddhet og smitte i belastede yrkesgrupper – alt dette som pekes på som årsaker – uten verken å stigmatisere eller bli beskyldt for berøringsangst.

Men så kom Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim på banen og krasjet hele debatten.

I NRK-programmet Politisk kvarter fredag la han hovedvekt på at en stor andel innvandrere ikke bryr seg like mye om pandemien og ikke har den samme ansvarsfølelsen for å bidra i dugnaden som oss andre.

– Det er vanskelig å se for seg at ikke det med hvor mye ansvarsfølelse man føler for denne felles dugnaden som vi alle skulle være med på, sa han.

Også representanter fra innvandrerorganisasjonene i vårt område, som Nasim Rizvi og Bijan Gharahkhani i Buskerud Innvandrerråd og Ana Maria Silva-Harper i Drammen Minoritetsråd har pekt på holdninger i enkelte innvandrermiljøer som en av mange årsaker til at smitten spres mer her.

«Holdninger, kultur, og frykten for fordommer er også faktorer som er med på at antallet smittede er så høyt i akkurat vår region», skriver Rizvi og Gharahkhani i et leserinnlegg i Drammens Tidende.

Men der disse representantene forsøker å forklare og forstå, for å finne løsninger, er det umulig å spore hva Jon Helgheim egentlig vil, annet enn å score billige politiske poeng og peke ut syndebukker.

Vi kunne snarere snudd det hele på hodet, for vi vet at innvandrere ut fra en rekke sosioøkonomiske faktorer er mer sårbare. For eksempel vet vi at de er overrepresentert i serviceyrker som ifølge FHI har vært mest utsatt for smitte, som taxisjåfører og butikkmedarbeidere. Vi vet at de bor trangere og har dårligere helse. Og vi vet at arbeidsinnvandrere fra spesielt Polen har bidratt til smittestatistikken, fordi de har fryktet for å miste jobben hvis de må sitte i karantene.

Innvandrerorganisasjonene peker også på dårlige språkkunnskaper, lav tillit til myndighetene og at mange ikke følger med i norske medier som forklaringer.

Det betyr ikke at ikke alle har et eget ansvar for å delta i dugnaden. Men det kan virke som myndighetene både nasjonalt og lokalt har hatt for dårlig beredskap og rutiner for å nå ut til disse gruppene. Heldigvis har innvandrerorganisasjonene tatt grep, men man kan undres over i hvor stor grad de er inkludert som en del av den totale beredskapen. Det vil nok evalueringen av koronakrisen etter hvert vise.

Kanskje kan det skyldes at smitten i innvandrermiljøene har vært underkommunisert, slik Helgheim hevder. Men når vi ser hvordan en saklig debatt kan ende opp i et blame game og skape splid, slik Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani advarer mot i Drammens Tidende, er det kanskje ikke så rart.

Mer kunnskap og informasjon er viktig. Men kunnskapen må kunne brukes til noe, slik minoritetsorganisasjonenes arbeid og mange initiativ nå er gode eksempler på.

Helgheims utspill bidrar kun til det motsatte. Og det må han ta ansvar for.

Les også: