En sti til besvær har satt et helt boligprosjekt på vent

En tursti skaper hodebry for et helt nabolag i Sylling.