Du vet at valgkampen er i gang når stortingspolitikere begynner å lekke gladnyheter i eget valgdistrikt.

At Høyre-duoen Kristin Ørmen Johnsen og Trond Helleland skulle få gleden av å sprette sjampanjen for statlig fullfinansiering av ny firefelts Holmenbru og dermed null-komma-niks bompenger, lå kanskje i kortene. Det er snart et valg å vinne, og Høyres tredjekandidat Kristin Ørmen Johnsen bør ha mange ess i ermet skal hun beholde stortingsplassen.

Dette er likevel en stor politisk seier for Høyre, og vitner om en heftig dragkamp i innspurten av forhandlingene om Nasjonal Transportplan (NTP) – særlig innad i regjeringen. Det er nemlig ikke mer enn noen dager siden at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) nok en gang gjentok at ny bru er avhengig av brukerfinansiering eller at Drammen kommune bidrar i spleiselaget. Det ryktes også at forhandlingene ble så tilspisset at Venstre-leder Guri Melby måtte steppe inn på slutten.

Etter det Drammens Tidende kjenner til har tidligere samferdselspolitiker og nå parlamentarisk leder Trond Helleland spilt en nøkkelrolle i å presse de siste asfaltbitene på plass.

Det skal visstnok ha «åpnet seg en mulighet», som det heter når politikere får teften av en god gammeldags hestehandel. Konkret betyr det at da regjeringen kastet inn noen ekstra milliarder NTP-kroner i forhandlingspotten – visstnok øremerket trafikksikkerhet, øynet Helleland et håp for Holmenbrua, et gryteklart prosjekt, allerede prioritert i NTP, fiks ferdig utredet og regulert.

Og ikke minst: Dette er en statlig veistubb til en stamnetthavn, som er i så dårlig forfatning at den lever på dispensasjon fra kravene til trygg tungtransport. Da bør staten selv ta ansvaret for veien, lyder argumentet som har vært Fredrik Haanings mantra siden han bidro til vrakingen av Buskerudbypakka i 2019, og som nå har vunnet frem. Høyst sannsynlig får det støtte fra de andre partiene når NTP vedtas på Stortinget i midten av juni.

For Venstre og KrF, som er bompengepolitikkens fremste forsvarere, har dette vært en stor kamel å svelge. De har som plaster på såret fått lovnader om mer satsing på gods via bane, og at det såkalte nullvekstmålet skal ligge fast. Samferdselsministerens store bekymring har nemlig vært at hvis noen slipper unna bompenger, så vil andre byer kreve det samme. Dermed kan nullvekstmålet og hele grunnlaget for byvekstavtaler settes i spill, noe Høyre på indirekte vis kan ha bidratt til med denne manøveren.

Byvekstpolitikken har for tiden svake forsvarere, selv om den er fastslått gjennom samferdselspolitikkens bibel Nasjonal Transportplan. Mange byområder nyter godt av ordningen og mange står nå i kø for å få til en avtale som sikrer både nye veier, kollektivtilbud og innovative løsninger for myke trafikanter.

For Drammen og Buskerudbyen er veien til byvekstavtale mer uforutsigbar, også med Holmenbrua ute av potten. Den var som kjent med i den opprinnelige og overdimensjonerte Buskerudbypakke 2, takket være at også staten så sitt snitt til å dytte dyre veiprosjekter inn i pakken. Deriblant Holmenbrua.

Tusenkronerspørsmålet nå er om løsningen som nå ligger på bordet, er gode eller dårlige nyheter for Buskerudbyens ambisjoner om å få til en byvekstavtale uten bompenger.

Regionens store utfordring og mål med å få ned trafikkveksten, gjøre det mer attraktivt å ta buss, gå og sykle og gjøre det triveligere for menneskene å bo og bevege seg i byområdet, er nemlig ikke løst med ny Holmenbru. Snarere tvert imot. Ny vei til Holmen er både nødvendig og viktig for tungtransporten til havna. Dessuten vil nye gang- og sykkeltraseer gjøre det tryggere for de myke trafikantene som ferdes over brua.

Samtidig viser all forskning at jo mer vei man bygger, jo mer trafikk blir det. Med alt det innebærer av støy, utslipp og svevestøv. En utvidelse fra to til fire felt vil garantert skape mer trafikk enn de 20.000 bilene som daglig passerer over brua nå, og dermed mer kork. For på andre siden av Holmen ligger Strømsøbrua med kun to felt og et fortau forbeholdt sensation seekererne blant oss. Det vil bare være et tidsspørsmål før presset om å bygge en videre firefeltsbru over til Strømsø kommer.

Det er slike argumenter staten vil ruste seg med i møtet med forhandlingsdelegasjonen fra Buskerudbyen. Og det store spørsmålet er fortsatt hvordan politikerne i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg har tenkt å få til null vekst i biltrafikken med andre virkemidler enn bompenger.

Du finner ikke en eneste fagperson som har tro på prosjektet. De fleste mener det er et kroneksempel på politisk spill og ansvarsfraskrivelse, og at taperne er de som holder til lavest på den samferdselspolitiske rangstigen, nemlig de myke trafikantene og de som er avhengig av bussen.

Det er bare å applaudere Høyre for å ha fikset ny Holmenbru. La oss inderlig håpe det ikke er det eneste Drammen blir sittende igjen med.

LES OGSÅ: