Politisk kommentator i Drammens Tidende, Herborg Bergaplass, påpekte i avisens nettutgave viktigheten av at folk som ringer hjelpetelefoner når de står i akutt livskrise, må få svar. Det er jeg hjertens enig i. Derfor gleder det meg at regjeringen raskt fant ti millioner kroner for å sikre et bedre tilbud når behovet for samtale, hjelp og bistand er som størst.

Psykiske utfordringer kan ramme alle. Og om man opplever at livet blir for vanskelig, er det viktig å snakke med noen. Ingen skal måtte stå alene når livet er på sitt mørkeste. Maud Angelica Behns gripende minnetale i sin fars bisettelse rørte hele det norske folk. Hun kom med en innstendig bønn til dem som opplever at livet virkelig går dem imot så hardt at de vurderer å ta sitt eget liv: Be om hjelp.

Følg oss på Facebook - DT Meninger

Ved sin pappas kiste viste hun selv enorm styrke og omsorg for dem som sliter med sin psykiske helse. Det vakte oppmerksomhet. Og det fortjener vår største respekt.

Herborg Bergaplass skriver om hvordan Behns bortgang første juledag førte til en storm av henvendelser til hjelpetelefonene for mennesker som sliter psykisk. Noen ganger klarer de kun å besvare cirka 60 prosent av henvendelsene.

Dette er en utfordring vi må ta på alvor. Nettopp fordi at for hver eneste telefon som ikke blir besvart, kan det i verste fall bety at liv går tapt. Derfor er jeg glad for at regjeringen fant ti millioner kroner gjennom en omdisponering av midler som kommer hjelpetelefonene til Mental Helse og Kirkens SOS til gode.

Noen bevilgninger betyr mer enn andre. Denne bevilgningen er usigelig viktig. Med økte ressurser kan flere telefoner besvares. Bakgrunnen for omdisponeringen av midlene er den økte pågangen til hjelpetelefonene for selvmordsforebygging den siste tiden. For mange er det en trygghet å vite at noen er der for å lytte når det trengs.

Les også

Antall selvmord øker: – Instagram-profilene og influenserne setter standard med det uoppnåelige perfekte utseende og liv

Omkring halvparten av oss får psykiske utfordringer i løpet av livet. Noen er arvelig belastet og kan bli syke uten at noe spesielt har skjedd, andre trenger hjelp etter personlige kriser som dødsfall, ulykker eller at de er i en vanskelig familiesituasjon. I mange tilfeller er årsaken også uviss.

Det er viktig at alle vet at det er hjelp å få mange steder, både i kommunen, i helsetjenesten og i regi av ideelle aktører. Fremskrittspartiet er opptatt av å gi både unge og gamle de verktøyene de trenger for å få sikre god psykisk helse. Derfor har regjeringen styrket helsestasjonene, sikret at det innføres mobbeombud i alle landets fylker, at det stilles krav om psykolog i alle kommuner – og at livsmestring skal inn i skolen.

Les også

Når det kommer til temaet selvmord, er det all grunn til at vi som voksne skal engasjere oss mer enn ellers

For å sikre god psykisk helse trenger vi tjenester som i større grad ser den enkelte. Derfor har regjeringen innført pakkeforløp for psykiske helse, som skal bidra til at den enkelte i mye større grad blir sett og får tilpasset behandling. Det er den enkelte som er ekspert på sitt eget liv og som vet hva som er viktig for seg.

Dessverre er det et faktum at mange som sliter psykisk, lider i stillhet. Takket være hjelpetelefonene har disse mulighet til få hjelp, råd, svar på spørsmål eller rett og slett bare en vennlig stemme å snakke med.

Det er på sin plass å takke for innsatsen som alle frivillige og ansatte legger ned i ulike hjelpetelefoner og chattetjenester. Deres innsats representerer for mange en vei ut av det å lide i stillhet. Det er en utvei som redder liv.