De siste dagene har Drammens Tidende hatt flere oppslag om at Veidekke Industri AS vil sette i gang med en storstilt gjenfylling av steinbruddet ved Årbogen.

Mange, blant andre rektor Vegard Aamodt ved Stenseth barneskole, reagerer sterkt på dette og frykter ulykker i de bratte og glatte Stenseth-bakkene på grunn av den omfattende transporten med 20 lastebiler med fyllmasse hver dag i sju år. Dette høres helt galimatias ut, og her bør Drammen kommune sørge for en annen og mer konstruktiv løsning.

Nabo Knut Weltz foreslår å heller bygge boliger og fen lerbrukshall i bruddet.

Det siste er et godt forslag, men en vanlig flerbrukshall vil nærmest bli som et lite frimerke i dette store krateret. Og det å få solgt boliger bygd så tett inntil en fjellvegg på 30 meters høyde tror jeg ikke blir enkelt. Tomta er på 20.000 m², noe som tilsvarer tre fotballbaner og volumet som bør fylles er på hele 500.000 kubikkmeter. Så her må det større og mer kreative løsninger til.

Jeg foreslår at denne store tomta benyttes til en storstilt utbygging av idrettshaller som mangler i den nye storkommunen. Enten bør man bygge to store haller inntil hverandre i T-form, noe som passer på tomta, eller så bør man bygge en kjempehall i 3–4 etasjer. Et forslag kan være å bygge en bandyhall med fulle mål og oppå denne en 11’er fotballhall. I den andre hallen kan man ha ytterligere en ishall i 1. etasje som inneholder hockeyhall pluss isflater for barn, og rundt disse østlandets første innendørs 400 meters skøytebane. I etasjene over kan man plassere en dobbel flerbrukshall og aktivitetsflater for andre idretter som mangler gode tilbud/hallflater i Drammen pr. nå.

Bandyen i Drammen har lenge jobba for en innendørshall, og her kommer det plutselig en gyllen mulighet for å få til dette. Drammen Bandy vil nok i utgangspunktet mene at dette er for usentralt, men for kommunens to største bandyklubber, Solberg SK og Mjøndalen IF, vil hallen ligge bare fem kilometer fra deres utebaner.

Forslaget om fotballhall i samme bygg er basert på at de to idrettene har samme størrelse på sine spilleflater. Samt at det pr. nå ikke finnes noen full fotballhall mellom Tønsberg og Valhall i Oslo. En slik hall vil raskt fylles opp store deler av døgnet.

Jeg har sjøl vært med å kjempe for en tradisjonell ishall for kunstløp, hockey, kjelkehockey, curling m.m. i Drammen i over 20 år. Det ville vært fantastisk om vi endelig kunne fått på plass dette. Og det å kombinere den med en hurtigløpshall vil være et lurt grep. Oslo har aldri klart å få til skøytehallk, og dermed finnes det ingen slik hall i hele Viken, Vestfold-Telemark, Oslo og Agder, et område med halvparten av Norges befolkning.

Dette er tradisjonsrike skøyteområder, særlig i aksen Tønsberg-Holmestrand-Drammen-Geithus-Jevnaker. Arne Borgersen har i mange tiår vært primus motor for å få bygd og drifta kunstisbanen på Furumo, og har lenge jobba for å få tak over den. Her kan han jobbe for innendørs skøytehall kun to kilometer fra hjemmet sitt.

Knut Weltz nevner en planlagt boligutbygging mellom Årbogen og Horgen. Flere store byggeprosjekter som vil gi stor vekst i folketallet er nå i gang i både Krokstadelva og Solbergelva. Kombinert med at en rødgrønn regjering i høst raskt vil sette stortingsvedtaket om en time fysisk aktivitet hver skoledag ut i livet, vil dette utløse krav om mer hallkapasitet på dagtid. Innen en radius på 2–4 kilometer ligger det to barneskoler, en ungdomsskole og 4–5 barnehager. Legger vi på et par kilometer til så er det ytterligere to barne- og to ungdomsskoler med økt behov for hallkapasitet.

IBK har et flott idrettsområde kun 500 meter unna steinbruddet. Her har de tre fotballbaner, tennisbaner, skileik-område, barnehage og et flott klubbhus. Rundt steinbruddet går en av kommunens mest snøsikre lysløyper med ulike traseer. To store ishaller vil helt fra tidlig høst til våren generere mye isskrap som kan brukes til å utvide og sikre forholdene i disse løypene. Et tilbud til som bør vurderes er et klatreområde med både innevegg og uteklatring.

Kort sagt må dette være et virkelig Vinn-vinn-vinn-konsept. Veidekke kan spare store beløp på å slippe å kjøre mange tusen billass med fyllmasse opp til området og bør derfor kunne bidra med en liten brøkdel av innsparingen til å realisere «Veidekke-hallene». Kommunen vil her kunne få realisert mange store idrettsanlegg uten å måtte ta altfor stor andel av kostnadene sjøl. Alle de nevnte anleggene vil utløse store statlige tilskudd i form av spillemidler og momsrefusjon. Flere av de store anleggene kan bygges som interkommunale anlegg som får 30 prosent ekstra i SM fra Staten. Det krever at kommunen får med seg enten reetablerte Buskerud fylke eller et par nabokommuner til å ta ti prosent av investeringene og driftskostnadene.

For idretten i Drammen vil en slik løsning med stor anleggsbygging bety mye. Veidekke antyder at de ønsker å starte denne transporten allerede i år så her haster det for Drammen Idrettsråd å ta kontakt med de rette instanser i kommunen og få de til å starte en god og konstruktiv dialog med Veidekke. Og det må skje før toget går, altså før lastebilkaravanene med fyllmasser opp Stensethbakkene starter i høst.