Gå til sidens hovedinnhold

En utvidelse av næringsområdet truer mulighetene for rekreasjon og barn og unges interesser

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I artikkel i Drammens Tidende Dette naturområdet skulle ikke røres under utbyggingen – nå ser det slik ut , som også gjengis i papirutgaven av Svelviksposten, oppstår det uklarheter omkring områdene på Grunnane i Svelvik. Her er det viktig å få på plass hva som er hva. NOF Buskerud har rett i mange av sine uttalelser, mens Drammens Tidende og Drammen kommune har mangelfull kunnskap, sett ut fra artikkelen.

Allerede i ingressen i nevnte artikkel oppstår forvirringen. Det refereres til arbeid som foregår nå, men pågående arbeid i Svelvik næringspark har ingenting med Grunnane næringsområde å gjøre.

I dette innlegget er det Grunnane næringsområde og Knemstranda som omtales, med bakgrunn i artikkelen.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) sin merknad i høringsprosessen for Grunnane næringsområde: «Våtmarken og gruntvannsområdet på nordsiden av veien ut til Bokerøya bør beholdes i sin nåværende form og sikres gjennom fremtidig arealdisponering» ble svart ut av kommunen med «Tas til følge. Utenfor plan-avgrensningen, det skal ikke gjøres endringer her». Det er derfor helt på sin plass at NOF Buskerud nå reagerer.

Rådgiver for Natur og friluft i Drammen kommune mener iflg. artikkelen i DT at tiltaket på Knemstranda ikke har noe med reguleringsplanen for Grunnane næringsområde å gjøre. Dette medfører da altså ikke riktighet.

Jeg hadde selv merknader i forbindelse med høringen for Grunnane næringsområde tidlig i 2019, og kjenner derfor de nå avgrensede områdene godt. Fra tidligere tider gikk alle områdene under betegnelsen Grunnane, og dette medfører ofte sammenblanding, derav skisse som viser de ulike områdene. Skissen er hentet fra «Forslag til planprogram med konsekvensutredning til detaljregulering for Grunnane næringsområde, datert 18.02.19». Jeg har tillatt meg å navngi områdene som ikke allerede sto navngitt på skissen.

Det medfører heller ikke riktighet at grøfting av en større kanal på Knemstranda er forankret i nevnte temaplan for friluftsliv og rekreasjon. Sitat fra planen under mål og tiltak for kystsonen: «Oppgradere Knemstranda med oppfylling, vegetasjon, etablere sandstrand og lekeapparater for barna og normal skjøtsel og drift.»

Det kan ikke sies å være normal skjøtsel og drift å utvide en 30–50 centimeter bekk til en 1,5 meter bred kanal med to bruer over. Jeg har stilt spørsmål til Rådmann i Drammen kommune om dette, men det mangler fortsatt noen svar.

Det oppleves bekymringsfullt at den nylig grøftede kanalen også er dyp. Knemstranda har vært benyttet som familiebadestrand i minst 80–100 år med bakgrunn i de langgrunne forholdene, og hvor også de aller minste har fått boltre seg under trygge forhold. Med en bred og dyp kanal tvers gjennom Knemstranda er den tryggheten borte.

I artikkelen i Drammens Tidende blandes i tillegg Knemstranda og buffersone sammen. Buffersonen har ingenting med Knemstranda å gjøre. Buffersonen handler om å opprette en sone mellom Grunnane næringsområde og Grunnane naturreservat. Det vurderes opptil 16 meter høye industribygg inntil naturreservatet.

Hvordan vi kan sikre det biologiske mangfoldet med Grunnane naturreservat og andre sårbare områder side om side med industri- og næringsområder, er opp til fagekspertisen å utrede.

I Miljøpartiet De Grønne er vi tydelige på at med Svelvik Næringspark er det allerede tilstrekkelig med areal for utbygging. Vi trenger å bevare større deler av naturen i områdene for øvrig for å sikre biologisk mangfold, rekreasjonsverdier og barn og unges interesser.

Les også

Fugleliv under press

Kommentarer til denne saken