Kriminalitet i arbeidslivet (a-krim) brer om seg i bransjer som bygg, reinhold og transport, også på offentlige byggeplasser og leveranser. Lønnstjuveri, skattekrim, sosial dumping, farlig arbeid og brannfarlig innkvartering er problemer som i første rekke rammer utenlandske arbeidskamerater, men i neste rekke rammer det hele arbeidslivet, reduserer lønnsnivået og ødelegger tilliten i arbeidslivet.

Eksemplene er mange, blant annet avslørte Fair Play Bygg lønnstjuveri ved byggingen av nye Drammen sykehus.

Rødt i Drammen har i mange år arbeidet for at Drammen kommune skal innføre krav til bedrifter som leverer tjenester til kommunen, en drammensmodell etter mønster fra Oslomodellen. Hensikten er å stanse og forebygge a-krim på byggeplasser og tjenester levert til kommunen. Den første slike modellen, Skiensmodellen, kom for hele ni år siden.

Gitt at Drammen har en høy andel innbyggere med utenlandsk bakgrunn, burde vi vært tidlig ute med å etablere noe tilsvarende. Dessverre har man i Drammen vært håpløst passive. Tiden er åpenbart overmoden, og vi har ventet utålmodig. Nå ser det ut til at vi skal få dette til, og vi er fornøyd med at det ser ut til å være et bredt flertall bak en ny drammensmodell mot a-krim.

Les også

Forslaget til Drammensmodellen inneholder mange gode tiltak. Jeg vil særlig trekke fram kravet om minst 10 prosent lærlinger på kommunale prosjekter, og hvor kravet skal oppfylles innafor hvert enkelt fag. Slike krav bidrar til å skaffe læreplasser for yrkesfagelever og hever kvaliteten i prosjekta.

Men, det er viktig at denne nye Drammensmodellen blir et godt og anvendelig verktøy mot de kriminelle i arbeidslivet. Drammensmodellen bør ikke ha svakere krav enn Oslomodellen, en modell som i disse dager er ytterligere forsterka. Da risikerer vi at bedrifter som ikke kan leve opp til de strenge krava i Oslo, heller velger å ta oppdrag i Drammen.

Les også

Vi i Rødt i Drammen ønsker derfor at Drammensmodellen blir skjerpa på to områder:

  • Det ene er at 100 prosent stilling bør være hovedregelen. Rådmannens forslag om krav om minst 80 prosent stillinger åpner dessverre for misbruk ved at ansatte jobber 100 prosent det meste av året, men ikke får arbeid og lønn på slutten av året.
  • Det andre er at vi, og fagbevegelsen, mener det må være krav om kun en underentreprenør under hovedentreprenør. Hovedentreprenøren kan ha god kontroll på underleverandøren, men all erfaring tilsier at denne kontrollen reduseres betraktelig for hver nivå under.

Uansett hva slags modell man velger, så har dette mindre verdi om det ikke samtidig føres kontroller og reageres på brudd på regelverket. Det synes som det er brei enighet om Drammen kommune framover skal innskjerpe kontrollene og skjerpa sanksjonene. Det er bra, og vi kommer til å følge med på om det faktisk skjer.

Nyheter fra Drammens Tidende: