Dette innlegget gjelder kommunens holdning til beverne langs Drammenselva.

Kommunen har i dag fjernet beverens matfat nedenfor Drammen Camping. Endelig har Drammen kommune bevist at de ikke bryr seg om naturen. Endelig har de bevist at de heller ikke bryr seg om sine egne innbyggere.

I sin iver etter å frata beveren sitt hjem og sitt matfat, har de i tillegg bevist at de ikke bryr seg det minste om verken naturmangfoldloven eller vannressurslovens bestemmelser om kantvegetasjon. Kantvegetasjonen er viktig for mange arter, i tillegg er den viktig som blant annet erosjonsvern langs elva.

Jeg har gått mange turer langs elveparken på Åssiden, og samtlige mennesker jeg har snakket med (og det er ganske mange), har satt stor pris på at vi har litt natur rundt oss. I dette tilfellet en ung bever nedenfor Drammen Camping.

Denne beveren har ikke gjort annet enn hva bevere gjør (og vi andre også), nemlig å skaffe seg mat. Dette er kommunen tydeligvis ikke interessert i, til tross for at buskene som beveren har gnagd ned og som den spiser av, ligger ute i vannet, og er således ikke i veien for noen.

De ansvarlige i kommunen kan vel umulig ha greid å unngå å legge merke til motstanden blant folk mot å fjerne beverne.

LES OGSÅ: