Frivillige organisasjoner skal prioriteres sa statsminister Støre i sin nyttårstale. Det slås også fast i Hurdalplattformen. Det følges positivt opp ved at momskompensasjonssummen for frivilligheten økes med 150 millioner, noe regjeringen mener vil dekke behovet.

Det negative er at statsbudsjettet med virkning fra 1. januar halverer beløpsgrensen for skattefrie gaver til frivilligheten. 600 frivillige organisasjoner har protestert og mener dette vil redusere gaveinntektene drastisk.

Ordningen ble innført av Bondevik-regjeringen i 2000 og beløpet var da 12.000 kroner. Etter påtrykk fra KrF ble beløpet gradvis hevet av Solberg-regjeringen til det havnet på 50.000 kroner for 2021. Fra 2022 er beløpet halvert til 25.000 kroner. Begrunnelsen til statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet er at fradraget over 25.000 kroner «vil først og fremst være et gode for de med høye inntekter.»

Skatteetaten har imidlertid sjekket hvem giverne er: Det er 20.000 personer med årsinntekt under 650.000 som har gitt over 25.000 i gaver til frivillige (75% av giverne), men bare 9.700 personer med årsinntekt over 650.000 kroner. Halveringen rammer altså «helt vanlige folk», som med den nye maksgrensen maksimalt kan få 5.500 i skattelette. Det betyr lite for folk med millioninntekt, men mye for vanlige arbeidsfolk med inntekt på rundt 500.000 kroner.

Dette er en populær ordning som har økt kraftig. I 2003 var det omtrent 280.000 givere som fikk skattefradrag på gaver på ca. 1 milliard. I 2019 fikk 870.000 givere skattefradrag på gaver for over 4 milliarder. Det har tatt lang tid å opparbeide folks bevissthet om ordningen. Skattefradraget har utvilsomt vært en stimulans for flere hundre tusen vanlige folk.

Det må være et poeng at frivillige organisasjoner er mest mulig selvfinansierende. Gaver på 4 milliarder genererer veldig mye frivillighet. Det gjelder organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Blindeforbundet, Strømmestiftelsen, Kreftforeningen, miljøorganisasjoner, idretten og religiøse menigheter.

Regjeringen regner med å spare 100 mil på denne reduksjonen. For frivilligheten kan det potensielt utgjøre 400 millioner i tapte gaveinntekter. Regjeringen hever samtidig skattefradraget for fagforeningskontingent med 50 prosent, og sier beløpet skal dobles innen to år. Det innebærer tapte skatteinntekter til staten.

Det virker nesten som det er en bevisst og villet politikk å ta fra frivilligheten og styrke fagforeningene. Det rimer ikke med Hurdalsplattformen. Staten sparer utrolig mye penger på alt det arbeid frivilligheten utfører med 4 milliarder i gaver. Det vil være en kortsiktig besparelse å halvere skattefradraget til 600 organisasjoner og 870.000 givere.

LES OGSÅ: