I sin kronikk i Drammens Tidende sist uke spår Odd Morten Ramberg, leder av Danske Bank i Drammen, at drammensregionen vil klare seg bedre enn gjennomsnittet i Norge i forhold til oppbremsingen i norsk og global økonomi. Dette mye takket være opptur i det Ramberg kaller næringslivsclusteret Subsea Valley

For ordens skyld, Subsea Valley endret navn til Energy Valley i april 2019.

Jeg har ledet Energy Valley siden november 2013. Allerede på slutten av 2015 begynte vi en omfattende strategiprosess for å transformere klyngen fra en rendyrket subseateknologiklynge, til en bredere energiteknologiklynge med et betydelig fokus på muligheter innen fornybar teknologi.

For dette arbeidet ble daværende Subsea Valley fra januar 2018 utnevnt til et nasjonalt kompetansesenter for energiteknologi (Norwegian Center of Expertise). I april 2019 byttet vi navn til Energy Valley, selv om svært mange av selskapene i klyngen fortsatt hadde og fortsatt har subsea/olje/gass som store forretningsområder.

La meg deretter utdype våre synspunkt på hvorfor industrien i drammensregionen (og også tilhørende geografiske industrielle områder i strekningen mellom Oslo og Notodden), mest sannsynlig vil klare seg bedre enn gjennomsnittet.

LES OGSÅ:

Energiomstillingen, drevet av behovet for å håndtere klimaendringer og tilgang til energi, har ført til økte investeringer i fornybare energikilder som for eksempel vind- og solkraft. Disse investeringene skaper nye arbeidsplasser ettersom engineering, installasjon, vedlikehold og drift av fornybare energisystemer krever en høykompetent arbeidsstyrke.

På lang sikt vil behovet for fossil energi gå ned både i Norge og i resten av verden. Når dette skjer står olje- og gassindustrien overfor utfordringen med å finne nye vekstområder og tilpasse sine eksisterende forretningsmodeller. Både i Norge og internasjonalt har vi sett at store oljeselskaper for lenge siden har satt i gang tiltak for å være en sentral aktør i det som omtales som energitransformasjonen, eller Det Grønne Skiftet. Som et eksempel ble det bare i Europa i 2021 investert over 400 milliarder kroner i byggingen av vindparker.

Olje- og gassindustrien i tidligere Subsea Valley besitter en enorm engineering, teknologi og prosjektlederkompetanse som kan brukes innen fornybar energi, være seg havvind, hydrogenproduksjon, solkraft eller lignende.

I Norge (og i Subsea Valley) har olje- og gassindustrien spilt en betydelig rolle i landets økonomi i flere tiår. Når Norge og andre land beveger seg mot fornybar energi, kan denne ekspertisen og disse ressursene utnyttes til å drive omstillingen og bidra til at Norge går fra en verdensledende oljenasjon til en verdensledende energinasjon. Store deler av disse ressursene og kompetansen finner vi blant annet i drammensregionen, som for eksempel hos DynamicEngineering, HTS Dynamics, MRC Global eller Vipo solutions. Alle medlemmer i Energy Valley.

Faktisk så har bruk av kompetanse fra olje- og gassindustrien i energiomstillingen allerede skapt hundrevis av nye arbeidsplasser i regionen som strekker seg fra Oslo til Notodden, med Drammen plassert som et sentralt midtpunkt i denne aksen.

Flere kronikker og debattinnlegg leser du HER

Aktører som Aker Solutions, ABB, Aibel, Kongsberg TechnipFMC med flere satser stort innen fornybart i disse dager. Men for å skape et nytt langsiktig industrieventyr er vi mer enn noen gang avhengig av at industri, politikk, akademia og kapitalmiljøer jobber sammen for å akselerere energitransformasjonen.

Per i dag har vi alle muligheter til å lykkes, men etter vår oppfatning er det svært mange andre land som beveger seg raskere enn Norge for tiden. Med den unike kompetansen som finnes i vår region og i Norge, er det ingen grunn til at vi skal la dette skje. Vi har gjort det før og vi skal gjøre det igjen.

Subsea Valley ble til Energy Valley. Oljenasjonen Norge skal bli til energinasjonen Norge. Det er grunn til optimisme og tid for handling.