LO kommune, Unio og YS kommune er enige med KS i årets tariffoppgjør, mens den fjerde forhandlingssammenslutningen, Akademikerne, brøt forhandlingene.

Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent, som er det samme som resultatet i frontfaget. Akademikerne brøt forhandlingene blant annet på grunn av uenighet med KS om kommunelegeavtalen.

Forhandlingsbrudd i Oslo

Det ble i natt brudd i kommuneoppgjøret for Oslo kommune etter at Akademikerne, Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Unio og YS ikke ble enige med KS.

Oppgjøret går nå til mekling med frist ved midnatt 14. oktober. Dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren, blir det streik.