Pandemien har gjort at flere har vært mer alene. Nå må vi sammen stanse en enorm økning i ensomhet blant unge.

Bare halvparten av ungdommene mellom 16 og 19 år forteller at det går bra med dem akkurat nå. Ikke i noen annen aldersgruppe finner vi en tilsvarende selvrapportering om at det står dårlig til med så mange.

Dette er bare ett av flere oppsiktsvekkende funn i Opinions undersøkelse som er gjennomført på vegne av Røde Kors i den nye rapporten «Psykt ensom». I den samme undersøkelsen sier 8 av 10 jenter og 6 av 10 gutter at de ofte eller av og til føler seg ensomme for tiden. Dette er tall som bør få oss alle til å stoppe opp.

Røde Kors er bekymret for økt ensomhet blant unge. Den nye rapporten er bare én av mange indikasjoner på at altfor mange unge mennesker sliter med vonde tanker og ensomhet. Ensomheten er ikke en utfordring som oppstod i kjølvannet av koronapandemien. Dette er en utfordring vi har registrert over tid, først og fremst gjennom de over 100.000 møtene Røde Kors-frivillige har med barn og unge i ulike aktiviteter gjennom hele året.

Stortingspolitikere om oppvekstvilkår

Bli med på debatten der Røde Kors spør stortingspolitikere som står til valg om hva de har tenkt til å gjøre for å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge i valgkretsen Buskerud.

Onsdag 1. september klokken 1400-1500 inviterer Røde Kors til debatt på temaet og du kan følge debatten på «live stream» på Buskerud Røde Kors´ Facebook sider. Lenke til debatten her: Hvordan skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge? | Facebook

Særlig har vi merket at ensomhet lenge har vært et dominerende tema i samtalene med barn og unge gjennom samtaletilbudet «Kors på halsen». I skoleferien tok over 3.000 barn og unge kontakt med Røde Kors. Det er en økning på 60 prosent sammenlignet med juli i fjor. Det er bare ett av tegnene på at koronapandemien har gjort en vanskelig situasjon verre for mange unge.

Tall fra Ungdata viser at blant ungdomsskoleelever, rapporterer 17 prosent på landsbasis at de opplever psykiske plager. Dette er tall som er høye også i Buskerud, blant annet i Drammen og Flesberg der 18 prosent av ungdomsskoleelevene melder om psykiske plager.

Vi erfarer at koronapandemien både har forsterket utfordringer som allerede var der, og at den har skapt nye utfordringer. Dette er utfordringer som ikke blir borte med en vaksine. Også etter at vi har lagt pandemien bak oss, må fellesskapet ta barn og unges varselrop på største alvor. I verste fall kan unges følelse av ensomhet føre til økt utenforskap og psykisk uhelse på sikt. Dette er med andre ord et problem som både rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det kan vi ikke se på uten å gjøre noe.

LES OGSÅ: