Liten tue kan velte stort lass, men det kan sannelig en liten myr gjøre og. Så sant den er så viktig som noen skal ha det til.

En tre mål stor myr, tilsvarende en halv fotballbane, har nemlig hatt hovedrollen i debattspaltene i Drammens Tidende de siste ukene. Debatten handler om hvorvidt Drammen skisenter skal få grave ut myra og fylle den med vann for å sikre snøproduksjonen når vintrene blir stadig kortere. Pluss at de vil bygge ut en ny trasé for sommer- og vinteraktivitet.

Naturvernere står mot næringsinteresser. Fagfolk mot lokalpolitikere. Og for oss som har sett hvordan Erik Graaberg og co. har gitt barn og unge fantastiske skiopplevelser opp gjennom årene, kan det virke ubegripelig at byråkratene i fylkeskommunen og hos Fylkesmannen kan stikke kjepper i hjulene for et så bra prosjekt.

Drammen skisenter, på folkemunne Aron, er noe av det beste Drammen har å by på og bør ha livets rett også i fremtiden. Ingen bør være i tvil om det.

Når Facebook-gruppen «La skisenteret leve! - Nei til mer vann betyr nei til Drammen skisenter» har hittil samlet over 9.300 medlemmer, viser det hvor enorm støtten er. Mange mener at Graaberg er en helt som bør hylles, og ikke stoppes, aller minst av en myr.

«Uten Erik hadde det ikke vært noe skisenter i dag!» som et av medlemmene skriver.

Det er når saken blir personfokusert det begynner å bli trøblete. I kommunal forvaltning er det et viktig prinsipp at ingen bør få gjennomslag eller fordeler bare fordi de er den de er, uansett hvor flinke eller spesielle de er.

Våre folkevalgte er satt til å dele ut dispensasjoner og tillatelser, og bør derfor være ytterst forsiktige med hvordan dette gjøres. Likevel uttalte Aps Thor Sigurd Syvaldsen følgende da hovedutvalg for tekniske tjenester behandlet saken før sommeren: «Det Graaberg har klart å bygge opp rundt Aronsløypa er så positivt og gagner så mange, både unge og gamle. Det er ikke mange som har stått på som ham.» Han foreslo derfor å gi Drammen skisenter dispensasjon, det vil si en snarvei, fra ordinære plankrav, stikk i strid med rådmannens anbefaling og regelverk som alle andre må forholde seg til.

Hvis folkevalgte begynner å styre etter likes og dislikes, svekker det tilliten til det politiske systemet. Det hindrer at vi får kunnskapsbaserte beslutningsprosesser, noe som er spesielt viktig i konfliktsaker som denne.

Hadde hovedutvalget i stedet krevd at Drammen skisenter skulle utarbeide en reguleringsplan, ville vi alle fått grundigere svar på om denne myra faktisk er så viktig som det naturvernerne påstår. Hvor viktig er den for eksempel for oppdemming og lagring av vann og dermed flomsikring? Hvor sikre kan beboerne nedover i åsen være på at de ikke vil bli rammet hvis det kommer et ekstremt regnskyll? Myrer er viktige for lagring av CO2, men hvor viktig er egentlig denne myra i det store regnskapet? Hvilken betydning har myra for insekter, plante- og fugleliv i området? Og hvilke konsekvenser har byggingen av en ny løypetrasé for naturen og nærmiljøet? Det hadde til og med tvunget fagfolk til å ta myra nærmere i øyesyn.

Ingen ting av dette får vi gode nok svar på så lenge flertallet i teknisk hovedutvalg er villig til å sette ordinære planprosesser til side for å gjøre én populær aktør til lags. Man kan jo bare spekulere i hva de vil si når det kommer en med mindre kred og ber om å få slippe omregulering?

La det ikke være noen tvil om at Drammens Tidende heier på Aron. Det gjør vi hele året. Men reglene må gjelde for alle.

Det er lett å harselere med at Fylkesmannens byråkrater ikke selv har sett myra. Men som seksjonssjef i klima- og miljøavdelingen Eli Kristin Nordsiden påpeker overfor Drammens Tidende: Sier man nei til reguleringsplan, sier man samtidig nei til mer kunnskap. Vi overlates til usikkerhet og spekulasjoner, og en unødvendig polarisert debatt. Man sier også nei til medvirkning, som ville gitt innbyggerne og berørte interessegrupper mulighet til å komme med innspill og forslag til forbedringer.

Dermed har vi havnet i dette uføret, der folk kaster seg ned i hver sin skyttergrav. Enten er du for Drammen skisenter, eller så er du imot. Men det er ikke det dette handler om. Det store flertallet heier på skisenteret. Men de fleste ser nok også behovet for å finne en løsning som ivaretar flere hensyn, noe det må være mulig å få til. Da trenger vi imidlertid mer fakta på bordet, og det er det kommunens folkevalgte nå har fått en ny sjanse til å skaffe til veie ved at Fylkesmannen i Oslo og Viken har krevd omkamp om den omtalte dispensasjonen.

I oktober får teknisk hovedutvalg saken på bordet på nytt og kan enten sende saken ut på ny klagerunde til statlige etater med den usikkerhet det medfører, eller de kan sette i gang en grundig reguleringsprosess slik reglene krever. Det siste trenger slett ikke være negativt for skisenteret. Det kan faktisk bidra til at prosjektet blir bedre, får enda bredere tilslutning og at prosjektet står seg bedre for fremtiden.

Les også: